hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Javni poziv za neovisne procjenitelje projektnih prijava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje ovaj Javni poziv u svrhu stvaranja baze neovisnih procjenitelja za ocjenjivanje projektnih prijava u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. (u daljnjem tekstu: OPRK).

 

U okviru OPRK-a, Ministarstvo je nadležno za provedbu Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjera 1.1. Podrška razvoju javne infrastrukture. Unutar navedenog Prioriteta/Mjere, u okviru Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, 4. prosinca 2013. godine raspisan je 4. otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava (RC.1.1.05; u daljnjem tekstu: 4. poziv) koji je otvoren do 18. veljače 2014. godine te obuhvaća četiri kategorije projekata:

 

- Razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energetske, komunalne, prometne i komunikacijske) unutar postojećih poduzetničkih zona, gdje nedostatak takve infrastrukture predstavlja zapreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva;

- Razvoj i unaprjeđenje poduzetničkih potpornih institucija;

- Razvoj i unaprjeđenje razvojno-istraživačke infrastrukture;

- Razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture.

 

Više informacija o 4. pozivu može se pogledati na sljedećoj poveznici:

 

Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu

 

Putem ovog Javnog poziva želi se osigurati stvaranje baze neovisnih procjenitelja koji će pružiti stručnu podršku Ministarstvu u odabiru pristiglih projektnih prijava. Neovisne procjenitelje Ministarstvo će koristiti za procjenu kvalitete projektnih prijava:

 

a) s ekonomskog aspekta,

b) s tehničkog aspekta.

 

Rok za dostavu cjelovitih prijava: 25. veljače 2014., do 16,00 sati.

 

1. Javni poziv za neovisne procjenitelje

2. Prijavni obrazac

3. CV standard EU obrazac

4. Tablica za provjeru prihvatljivosti i vrednovanje prijava
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja