hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Javni poziv za stručnjaka za državne potpore

Javni poziv za stručnjaka za državne potpore
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Javni poziv u svrhu prikupljanja životopisa zainteresiranih stručnjaka za državne potpore koji će biti angažirani u sklopu projekta financiranog od Europskoga fonda za regionalni razvoj u vrijeme trajanja projekta.
Odgovornosti stručnjaka bit će pružanje potpore Posredničkom tijelu razine 1 u pripremi shema za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.
Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na Internet stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13481&sec=1933
 
Call for expression of interest for State Aid Expert
Ministry of Science, Education and Sports is launching Call for expression of interest for State Aid Expert with the aim of collecting CVs of interested state aid experts who will periodically be contracted within Ministry’s project financed under the European Fund for Regional Development during project’s implementation.
Expert’s responsibilities include providing support to Intermediary Body 1 during grant scheme preparation within Operational Programme Regional Competitiveness 2007.-2013
More information about the Call you can find on Ministry of Science, Education and Sport's official web page:  http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13482&sec=3583
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja