hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Karta projekata

Na karti projekata prikazani su projekti koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini, a financirani su u okviru operativnih programa Regionalna konkurentnost, Promet, Zaštita okoliša i Jačanje ljudskih potencijala u razdoblju 2007.-2013. Na karti nisu uključeni projekti tehničke pomoći kao ni projekti namijenjeni za pripremu projekata i projektne dokumentacije.

Projekti su na karti prikazani obzirom na lokaciju na kojoj se provode, a ne prema sjedištu nositelja projekata. Pojedini projekti se provode u više županija pa se ti projekti, kao i njihova financijska vrijednost, istovremeno prikazuje u svim županijama u kojima se provode.

 

 

Zadnja izmjena: 1. prosinac 2017.
Podatke objavljene u Karti projekata možete preuzeti ovdje.


Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.