hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020.
Kick-off konferencija Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020. održat će se 07. i 08. studenoga 2016. u Veneciji. Detaljne informacije o konferenciji kao i registracija za sudjelovanje dostupni su na poveznici http://www.italy-croatia.eu/.
Registracija je otvorena do 31. listopada 2016.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja