hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Konferencija „Izvori financiranja EU projekata-mogućnosti i izazovi“

Dana 15. listopada 2014. godine, s početkom u 9:00 sati, u kongresnom centru Green Golda (Radnička cesta 50, Zagreb), održat će se konferencija „Izvori financiranja EU projekata - mogućnosti i izazovi“ koju zajednički organiziraju Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) i Hrvatska gospodarska komora - Europska poduzetnička mreža.

Cilj konferencije je upoznati potencijalne korisnike EU sredstava sa svim novostima i mogućnostima vezanim za financiranje njihovih projekata, kao i uslugama koje za korisnike sredstava EU fondova nudi Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

Uz visoke predstavnike organizatora i nadležnih ministarstva i agencija, na konferenciji će govoriti i poduzetnici koji su već koristili sredstava EU fondova za financiranje svojih projekata kako bi novim potencijalnim korisnicima prenijeli svoja iskustva, ali i prepreke na koje su nailazili.

Više detalja o konferenciji možete potražiti na sljedećem linku: http://www.hbor.hr/konferencija-izvori-financiranja-eu-projekata-mogu

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja