hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Konferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske - Rezultati, iskustva i izazovi

Konferencija o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske - Rezultati, iskustva i izazovi
Brežice, 29.11.2016. - Služba Vlade RS za razvoj i europsku kohezijsku politiku - Upravljačko tijelo prekograničnog programa suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. i 2014.-2020. je u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizirala konferenciju o prekograničnoj suradnji između Slovenije i Hrvatske pod nazivom Rezultati, iskustva i izazovi. Konferenciji su prisustvovali ministrica za razvoj, strateške projekte i koheziju, Alenka Smekolj, pomoćnik ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske Dragan Jelić te sadašnji i budući slovenski i hrvatski programski i projektni partneri.

Sudionici su raspravljali o dosadašnjim rezultatima suradnje, projektima, primjerima dobre prakse i planovima za budućnost.

„Slovenija i Hrvatska su tijekom svih ovih godina razvile dobru praksu prekogranične suradnje i provele brojne projekte koji imaju učinak na obje strane granice“, naglasila je ministrica Alenka Smerkolj.

Konferencija je predstavljala i zadnji, završni događaj u okviru Operativnog programa suradnje Slovenija –Hrvatska 2007. – 2013. 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja