hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Koordinacijsko povjerenstvo

Koordinacijsko povjerenstvo
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predložilo je osnivanje međuresornog Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. (u daljnjem tekstu «Koordinacijsko povjerenstvo») odgovornog za pripremu programskih dokumenata, kao osnovu korištenja sredstava iz strukturnih i Kohezijskog fonda Europske unije. Predsjednik Koordinacijskog povjerenstva je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, prof. dr. sc. Branko Grčić dok su  članovi Koordinacijskog povjerenstva predstavnici svih ministarstava Republike Hrvatske te predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Koordinacijsko povjerenstvo osnovano je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 6. rujna 2012. godine («Narodne novine», br. 102/12).

Osnovni zadaci Koordinacijskog povjerenstva su:

  • uspostavljanje Tematskih radnih skupina za izradu programskih dokumenata;
  • koordiniranje i nadziranje rada Tematskih radnih skupina;
  • analiziranje prijedloga Tematskih radnih skupina;
  • osiguravanje uključenosti svih relevantnih tijela u procesu programiranja;
  • osiguravanje koherentnosti svih nacionalnih politika i strategija;
  • usuglašavanje i odobravanje prijedloga nacrta programskih dokumenata prije njihovog podnošenja Vladi Republike Hrvatske i upućivanja Europskoj Komisiji.

 

Sjednice koordinacijskog povjerenstva

I. Sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 19. studeni 2012. godine
II. Sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 5. veljače 2013. godine
III. Sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 15. ožujka 2013. godine
IV. Sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 22. travnja 2013. godine
V. Sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 17.srpnja 2013. godine
VI. Sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 12. studenog 2013. godine
VII. sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 19. prosinca 2013. godine
VIII. sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 21.siječnja 2014. godine
IX. sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 16. travnja 2014. godine
X. sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 22. srpnja 2014. godine
XI. sjednica Koordinacijskog povjerenstva - 15. listopada 2014. godine
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Indikativni godišnji plan objave natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja