hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Ministrica Žalac u radnom posjetu Crnoj Gori

Ministrica Žalac u radnom posjetu Crnoj Gori
20 milijuna eura iz fondova EU za zajedničke projekte Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

U ponedjeljak 10. srpnja 2017. godine, Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, boravila je u Podgorici gdje je održan bilateralni sastanak s ministrom europskih poslova Crne Gore, Aleksandrom Andrijom Pejovićem.

Teme bilateralnog sastanka dvoje ministara bile su provedba bilateralnog i trilateralnog programa prekogranične suradnje kao i iskustva Republike Hrvatske u pripremi korištenja strukturnih fondova i ispunjavanja završnih uvjeta za pristupanje Europskoj uniji.

Tijekom sastanka s ministrom Pejovićem, ministrica Žalac je naglasila: „Znanje i iskustvo Republike Hrvatske kao članice Europske unije, kroz Program prekogranične suradnje, uspješno dijelimo s našim susjedima te sam uvjerena da će ova suradnja uroditi plodom i uvelike pomoći Crnoj Gori te Bosni i Hercegovini na njihovom europskom putu.“

Ministar Pejović zahvalio je ministrici na dolasku u Podgoricu te istaknuo da je posljednjih mjeseci suradnja između Hrvatske i Crne Gore uznapredovala, kako na političkoj, tako i na profesionalnoj razini. Ministri su dogovorili i buduću suradnju dvaju ministarstava u vidu stručne pomoći kroz radionice, seminare i studijske posjete u svrhu edukacije i jačanja administrativnih kapaciteta Crne Gore i što kvalitetnije pripreme projekata za financiranje putem fondova Europske unije koji su im na raspolaganju te sveukupne pripreme za članstvo u Uniji.

Nakon bilateralnog sastanka, ministrica Žalac i ministar Pejović  sudjelovali su na Konferenciji povodom obilježavanja početka provedbe projekata u okviru Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. na kojoj su prezentirani odabrani projekti u prvom pozivu na dostavu projektnih prijedloga. Na svečanoj konferenciji, uz spomenute ministre, sudjelovali su i Zara Haliović, pomoćnica direktora Sektora za koordinaciju pomoći EU u Direkciji za Europske integracije Bosne i Hercegovine, Aivo Orav, šef delegacije EU u Crnoj Gori te Stella Arneri, v.d. ravnatelja Agencije za regionalni razvoj koja je ujedno i upravljačko tijelo spomenutog programa.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina - Crna Gora trilateralni je program koji se provodi u financijskom razdoblju 2014. - 2020. godine u okviru programa IPA II. U ožujku 2016. godine objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga na Programu. Ukupno je u sklopu prvog Poziva bilo dostupno 25.016.349,00 eura, od kojih je 21.263.897,00 sredstva EU-a, a ugovoreno je ukupno 20 projektnih prijedloga iz područja socijalnih i zdravstvenih usluga, energetske učinkovitosti, kulture i turizma te razvoja poduzetništva. Ukupna vrijednost Programa je 67.241.552 eura, od čega je 57.155.316 eura osigurano iz fondova EU-a, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 10.086.236 eura, a drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga planira se objaviti u 1. tromjesečju 2018.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja