hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na članak 9. Konvencije, (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08),

Zakon o gradnji (Narodne novine, broj 153/13),

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Narodne novine, broj 78/13),

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12,126/12, 94/13 i 152/14),

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine, broj 24/15),

Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 82/15),

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14),

Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (Narodne novine, broj 131/98),

Zakon o cestama  (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13,148/13 i 92/14),

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,92/14,164/15),

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 82/13),

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (Narodne novine, broj 97/00 i 101/00),

Zakon o sigurnosti u željezničkom prometu (Narodne novine, broj 40/07 i 61/11),

Pravilnik o znaku pristupačnosti (Narodne novine, broj 78/08 i 87/14).

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja