hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Na Visu održana 16. sjednica Otočnog vijeća

Na Visu održana 16. sjednica Otočnog vijeća
Žalac: “Uprava za otoke sustavno će brinuti o otocima te zajedno s otočanima raditi na pripremi projekata i povlačenju EU sredstava”
 
U petak, 30. lipnja 2017. godine, u gradu Visu održana je 16. sjednica Otočnog vijeća na kojemu se raspravljalo o izradi novog Zakona o otocima, mjerama i aktivnostima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za održivi razvoj otoka te o otocima u kontekstu fondova Europske unije.
 
Otočno je vijeće savjetodavno tijelo ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije čiji je zadatak kreiranje savjeta, mišljenja i prijedloga u postupku donošenja akata koji se tiču provođenja mjera i aktivnosti vezanih za ukupni održivi razvoj otoka.
 
Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, u svojstvu predsjedavajuće Vijećem, održala je prezentaciju o dosadašnjim aktivnostima vezanim uz izradu prijedloga novog Zakona o otocima kao i o otocima u kontekstu fondova Europske unije.  Ministrica je naglasila kako će novi Zakon biti usmjeren sukladno odrednicama Rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka te će osigurati novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka kao i  uvođenje novog koncepata “Pametnih otoka” te proširenje uporabne funkcije Otočne iskaznice na nove mjere kao što su subvencioniranje vode, otočnog javnog cestovnog prijevoza, potpore otočnim poslodavcima i mnoge druge. “Novim ćemo Zakonom osigurati strateški pristup planiranju razvoja otoka te ih smjestiti u EU kontekst kako bi se projekti s naših otoka što kvalitetnije pripremili i nominirali za financiranje!” istaknula je ministrica Žalac.
 
Ministrica je naglasila da je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., kroz Prioritetnu os 7 “Povezanost i mobilnost” i Specifični cilj 7ii1: Povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, predviđena alokacija 80 milijuna eura iz Kohezijskog fonda te da se zbog važnosti otoka u budućnosti planira uspostaviti zasebni mali operativni program namijenjen isključivo za otoke i njihov razvoj. ”Uprava za otoke, koju smo osnovali u svibnju ove godine, sustavno će brinuti o svim aspektima otočnog razvoja te zajedno s otočanima raditi na pripremi projekata i povlačenju sredstava iz EU fondova.”  istaknula je Žalac.
 
Predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, državna tajnica Maja Markovčić Kostelac, govorila je o mjerama i aktivnostima koje Ministarstvo provodi i planira provoditi na otocima te posebno naglasila potrebu definiranja novog strateškog okvira za javni linijski pomorski prijevoz, korištenja novih tehnologija i ”pametnih” alata prilikom planiranja te modernizaciju sustava prijevoza.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja