hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Nacrt Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Nacrt Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“
U tijeku je revidiranje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dokumenta koji obuhvaća ulaganja Republike Hrvatske iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.-2020. Financijska alokacija iz ESI fondova za navedeni Operativni program iznosi 6,881 milijardi, a obuhvaća sljedeće prioritetne osi:
 
  1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija
  2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije
  3. Poslovna konkurentnost
  4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
  5. Klimatske promjene i upravljanje rizicima
  6. Zaštita okoliša i održivost resursa
  7. Povezanost i mobilnost
  8. Socijalno uključivanje i zdravlje
  9. Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
  10. Tehnička pomoć

Ovdje možete preuzeti Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020*. na engleskom jeziku, Sažeti prikaz prioriteta i specifičnih ciljeva nacrta Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku i Nacrt Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na hrvatskom jeziku.
 
* Za pregled dokumenta potreban je Adobe Acrobat / Adobe Reader minimalne verzije 10.x ili drugi kompatibilni preglednik PDF dokumenata. Adobe Reader dostupan je za besplatno preuzimanje na adresi http://get.adobe.com/hr/reader/.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja