hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

NAJAVA: 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“

NAJAVA: 6. sjednica Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“
U svojstvu upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, organizirat će 6. sjednicu Odbora za praćenje Operativnog programa 20. svibnja 2016. godine u Opatiji u hotelu „Kvarner“ s početkom u 8:30 sati.
 
Na dnevnom redu 6. sjednice predviđeno je informiranje članova o provedenom 8. i 9. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2014. i 2015. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te informiranje članova o statusu provedbe programa te statusu pripreme postupaka dodjele.

Na sjednici će biti predloženi za usvajanje sljedeći kriteriji odabira:
  • Kriteriji odabira operacija i metodologija za odabir operacija za financijske instrumente unutar investicijskog prioriteta 3a / specifičnog cilja 3a1 Bolji pristup financiranju za MSP–ove,
  • Nadopuna Kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2c / specifičnog cilja  2c1 Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja 
  • Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 9a / specifičnog cilja 9a3  Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture
  • Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 6iii / specifičnog cilja 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno natura 2000)
  • Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 6i / specifičnog cilja 6i1  Smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta
  • Kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 5a / specifičnog cilja 5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama
 
Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Dan ranije, 19. svibnja u 17 sati, na istome mjestu održat će se i Tematska rasprava „Razvoj poduzetništva“ – ulaganja kroz Prioritetnu os 3 OPKK-a, na kojoj će, osim članova Odbora za praćenje, sudjelovati i dionici iz poslovnih zajednica te predstavnici bankarskog sektora.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja