hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

NAJAVA: 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

NAJAVA: 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa održat će se u Zagrebu 1. lipnja 2017. godine u Kongresnom centru Forum Zagreb s početkom u 9 sati.

Na dnevnom redu 8. sjednice predviđeno je informiranje članova o provedenom 11. i 12. postupku pisanog odlučivanja, predstavljanje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2016. godinu o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te informiranje članova o statusu provedbe programa i statusa ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Članovima Odbora bit će predstavljeni za usvajanje kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo i izmjena kriterija za odabir operacija i metodologija za odabir operacija u okviru investicijskog prioriteta 4b / specifičnog cilja 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina).

Sjednici će prisustvovati članovi Odbora za praćenje koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja