hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Novcem iz EU fondova gradi se Zavod za forenzičku psihijatriju Klinike Vrapče

Novcem iz EU fondova gradi se Zavod za forenzičku psihijatriju Klinike Vrapče

21. prosinca 2015. svečano je obilježen početak gradnje zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče. Cjelokupni projekt vrijedan je 73,4 milijuna kuna, a 85 posto investicije financira se iz EU fondova kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." kao dio mjere ulaganja u kvalitetu i dostupnost zdravstvene skrbi za posebno ranjive skupine.

Za građevinske radove predviđeno je 61 milijun kuna, za opremanje 11,6 milijuna kn i oko 480 tisuća kuna za prateće usluge.Predviđeno trajanje građevinskih radova je 18 mjeseci. Otvaranjem novog Centra za forenzičku psihijatriju, ukupne površine 5200 m2, otvaraju se nove mogućnosti intenzivnijeg terapijskog rada i širenja spektra terapijskih zahvata.              
          

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja