hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Novi projekti prijavljeni za EU fondove - Komunalna poduzeća Nove Gradiške i Vodica prijavila projekte vrijedne više od 258 milijuna kuna

Novi projekti prijavljeni za EU fondove - Komunalna poduzeća Nove Gradiške i Vodica prijavila projekte vrijedne više od  258 milijuna kuna
Direktori komunalnih poduzeća Nove Gradiške i Vodica predali su danas generalnom direktoru Hrvatskih voda Ivici Plišiću i pomoćniku ministra poljoprivrede Draženu Kurečiću aplikacijske pakete za projekte razvoja vodnokomunalne infrastrukture i gospodarenja otpadnim vodama na širem području tih gradova. Ukupna vrijednost oba projekta iznosi više od 258 mil kn ili oko 23,8 mil eura. Na svečanosti je prisustvovao i potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić, koji je iskazao zadovoljstvo činjenicom da Republika Hrvatska  spremno povlači dodijeljena EU sredstva, potvrdu čega upravo imamo u ovim prijavljenim projektima.
 
Projekt „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška" ukupne je procijenjene vrijednosti 143.169.477 kuna (18,8 mil. eura), od čega sufinanciranje od strane Europske unije iznosi 67,12 % posto. Projekt obuhvaća mrežu sustava javne odvodnje na dijelu aglomeracije koju čine grad Nova Gradiška te općine Cernik i Rešetari.  Aplikacijske pakete Hrvatskim vodama predali su predstavnici komunalnog poduzeća Slavča d.o.o. a glavne komponente projekta su:
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s III. stupnjem pročišćavanja i kapaciteta 22.100 ekvivalent stanovnika
  • Izgradnja 8 retencijskih bazena te retencijskog kolektora kako bi se zadovoljili kriteriji zaštite prvenstveno potoka Šumetlice, kao recipijenta otpadnih voda a potom i rijeke Save.
  • Dogradnja i proširenje sustava odvodnje na periferna naselja aglomeracije, te izgradnja priključaka na postojeći sustav odvodnje u ukupnoj duljini od 25,4 km te uz 12 crpnih stanica i 6,6 km tlačnih cjevovoda 
Aktivnostima na ovom projektu koji bi trebao biti dovršen 2017. osigurat će se prikupljanje svih otpadnih voda i njihovo dovođenje i obrada na novi uređaj za pročišćavanje kao i povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje na 92 %. Što se tiče vodoopskrbe, planira se produžetak magistralnog cjevovoda u duljini od 3,8 km te izgradnja nove vodospreme od 3.000 m3, čime će se uspostaviti sigurno rješenje opskrbe pitkom vodom na ovom području. U projektne aktivnosti spada i planirana izgradnja 1.843 priključka na postojeći vodoopskrbni sustav a također će se omogućiti povezivanje vodoopskrbnog područja „Slavča“ i vodoopskrbnog područja „Davor“, kao dugoročni plan rješenja vodoopskrbe ovog područja.
 
Projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima“ ukupne je procijenjene vrijednosti 114.622.022 kuna (15,0 mil. eura) te će ga Europska unija sufinancirati sa 71,6 % posto. Glavni cilj ovog projekta je osigurati pročišćavanje otpadnih voda na području kojem destak tisuća stanovnika ali i velik broj turista. Aplikacijske pakete predali su predstavnici komunalnog poduzeća Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o. a glavne komponente ovog projekta su:
  • Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s naprednim biološkim sustavom pročišćavanja kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika
  • Izgradnja 3 crpne stanice (dvije u Vodicama i jednu u Tribunju) za odvodnju otpadnih voda do uređaja za pročišćavanje
  • Izgradnja kanalizacijskog sustava u dužini od 14,5 km na području Vodica, 3,5 km na području Tribunja te zajedničkog podmorskog ispusta
  • Sanacija odnosno rekonstrukcija vodovoda ukupne duljine 4,3 km
 
Trenutna priključenost na sustav javne odvodnje na području aglomeracije Vodice – Tribunj – Srima iznosi nešto više od 40 posto a očekuje se da će nakon provedbe prve faze (2017.) stopa priključenosti iznositi oko 54 % da bi nakon cjelovitog projekta iznosila gotovo 100 %.
 
Uz razvojnu komponentu te komponentu zaštite okoliša, oba projekta usmjerena su i na usklađivanje s hrvatskim propisima i propisima EU, posebice s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, čiji će zahtjevi po dovršetku projekta biti ispunjeni u cijelosti.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja