hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Obavijest o povećanju ukupnog indikativnog proračuna Poziva za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (RC.1.1.05)

Obavijest o povećanju ukupnog indikativnog proračuna Poziva za dostavu projektnih prijava za  Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (RC.1.1.05)
Dana 23. srpnja 2014. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je odluku o povećanju ukupnog indikativnog proračuna Poziva za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (RC.1.1.05), objavljenog 4. prosinca 2013. godine, s 205.561.125,00 HRK na 291.206.729,88 HRK.

Proračun Poziva za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu povećan je za neutrošena sredstva na završenim projektima iz prva dva poziva za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, neugovorena sredstva iz trećeg poziva za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu te za sredstva planirana za objavu dvaju ograničenih poziva za pripremu projekata.

Povećanje proračuna predstavljeno je članovima Nadzornog odbora Operativnoga programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. na sastanku održanom 11. lipnja 2014. godine.

Navedeno povećanje ukupnog indikativnog proračuna Poziva omogućit će sklapanje dodatnih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za određeni broj projekata s rezervne liste prema rezultatu kojeg su ostvarili u fazi odabira projekata.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja