hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Obavijest o produženju roka za prijavu za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“

Obavijest o produženju roka za prijavu za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“
S obzirom na velik broj upita za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“, ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da se rok za prijavu produžuje te će javni poziv biti otvoren do 10. ožujka 2017. godine.

Također, uvažavajući iskazani interes, obavještavamo zainteresirane da se na javni poziv, osim studentskih udruga, mogu javiti i neformalne grupe studenata.

U slučaju prijavljivanja neformalne grupe studenata, kriteriji za odabir i vrednovanje su kao što se navodi u točki 5. Javnog poziva, uz iznimku potrebe dostavljanja dokaza o upisu u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta.
Zainteresirane studentske udruge i neformalne grupe studenata mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a detaljne informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u prethodno objavljenom javnom pozivu. Prijave se primaju do 10. ožujka 2017. godine.

Za dodatne informacije možete se obratiti na fondovi@mrrfeu.hr.
    
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja