hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Objavljen prvi poziv za gradove Benkovac, Beli Manastir (uključujući Dardu), Knin, Petrinju i Vukovar u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima

Objavljen prvi poziv za gradove Benkovac, Beli Manastir (uključujući Dardu), Knin, Petrinju i Vukovar u okviru Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije pilot područja malih gradova na ratom pogođenim područjima
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 31. ožujka 2017. objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava pod nazivom Priprema dokumentacije i izgradnja kapaciteta za provedbu Intervencijskih planova područjima malih gradova na ratom pogođenim područjima“

Ovaj Poziv prvi je u nizu poziva kroz koje Ministarstvo, imajući na raspolaganju 120 milijuna eura bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova u razdoblju 2014. – 2020., planira uložiti u oporavak pet depriviranih malih gradova – pilot područja: Benkovac, Beli Manastir (uključujući Dardu), Knin, Petrinju i Vukovar, odabranih 18. veljače 2015. godine temeljem slijedećih kriterija : indeksa višestruke deprivacije, veličine grada (10 000 do 35 000 stanovnika) te stanja okupiranosti tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Pri tom je poštivana i obveza da jedno od pilot područja karakterizira značajan udio pripadnika romske manjine.
 
Cilj ovakvih ulaganja je smanjiti regionalne razlike, socijalnu nejednakost, isključenost i siromaštvo, kao i daljnju depopulaciju integriranim korištenjem sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020".
 
Kao preduvjet uspješne provedbe razvojnih projekata, pripremljenih od strane izabranih pilot područja, potrebno je pravovremeno pripremiti i izraditi svu projektnu i tehničku dokumentaciju te provesti aktivnosti jačanja kapaciteta jedinica lokalne samouprave nadležnih za provedbu tih Intervencijskih planova, a za što su planirana sredstva u okviru ovog Poziva.
Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Poziv su jedinice lokalne samouprave: gradovi Beli Manastir, Benkovac, Knin, Petrinja i Vukovar te općina Darda, kao i  nositelji projekata iz odobrenih Intervencijskih planova gradova Belog Manastira (uključujući općinu Darda), Benkovca, Knina, Petrinje i Vukovara. Ukupna alokacija za ovaj Poziv iznosi 39.407.381,00 kuna, a rok za dostavu projektnog prijedloga je 31. prosinca 2018. godine. 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja