hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Odluka o odabiru pružatelja usluga izobrazbe za osmišljavanje i razradu projektnih ideja

Odluka o odabiru pružatelja usluga izobrazbe za osmišljavanje i razradu projektnih ideja
Ured za udruge odabrao je pružatelja usluga izobrazbe/stručnjake za pripremu i provedbu projekata sukladno metodologiji Upravljanja projektnim ciklusom (engl. Project Cycle Management – PCM) te Upravljanja temeljenog na rezultatima (engl. Results Based Management – RBM) 
 

Slijedom Poziva na dostavu ponuda za usluge osmišljavanja i razrade projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na ESF-natječaje, objavljenog 14. lipnja 2017. na mrežnim stranicama Ureda za udrugemrežnoj stranici esf.hr, i mrežnoj stranici strukturnifondovi.hr, Ured za udruge donio je odluku o odabiru pružatelja usluga.
 
Zaprimljeno je sedam ponuda, a sve su dostavljene do propisanog roka, 30. lipnja 2017. 
 
Nakon razmatranja kompetencija predloženih stručnjaka/trenera i referenci ponuditelja, s naglaskom na iskustvo u pružanju usluga izobrazbe, kao i na iskustvo pripreme i provedbe projekata u civilnom sektoru, te vodeći računa o odnosu cijene i kvalitete ponuđene usluge (a s obzirom na kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda, relativni ponder cijene 100%), Ured za udruge odlučio je odabrati ponudu tvrtke WYG savjetovanje d.o.o., i s njom će potpisati ugovor o pružanju usluga izobrazbe za osmišljavanje i razradu projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava ESF-a.

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja