hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Održana 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa "Konkurentost i kohezija 2014.-2020."

Održana 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa "Konkurentost i kohezija 2014.-2020."
Dana 13. svibnja  2015. godine u Zagrebu, u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, održana je 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Na sjednici su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnog društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.

Sukladno dnevnom redu 2. sjednice donijete su izmjene i dopune poslovnika Odbora za praćenje OPKK 2014.-2020. te je usvojena izmjena liste velikih projekata. O predstavljenim kriterijima za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 6.c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine odlučit će se u pisanom postupku odlučivanja, dok su se kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar Investicijskog prioriteta 4.c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru usvojili na sjednici.

Sljedeća sjednica Odbora za praćenje najavljena je za 9. i 10. lipnja 2015. godine.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja