hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Održana 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Održana 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“
U Zagrebu je 1. lipnja 2017. održana 8. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Članovi Odbora informirani su o prevedenom 11. i 12. postupku pisanog odlučivanja te im je predstavljeno Godišnje izvješće o provedbi Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za 2016. godinu koje je potom i usvojeno. Uz status provedbe programa u tekućoj godini, prisutni su informirani i o statusu ispunjenosti ex-ante uvjetovanosti.

Članovi su također informirani o Uputi Koordinacijskog tijela za ostvarivanje dodatnih bodova i/ili diferencijaciju stope sufinanciranja na temelju kategorizacije potpomognutih područja prema indeksu razvijenosti i kategorizacije područja s razvojnim posebnostima te o pripremi novog izračuna indeksa regionalne razvijenosti.

Na sjednici su predloženi i raspravljeni kriteriji za odabir operacija i metodologija za odabir operacija unutar investicijskog prioriteta 2a / specifičnog cilja 2a1 Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo i investicijskog prioriteta 4b / specifičnog cilja 4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama i specifičnog cilja 4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina). Predloženi kriteriji su i usvojeni.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja