hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Održana informativna radionica za prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“

Održana informativna radionica za prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“
120 milijuna kuna za poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine.

Zagreb, 30. ožujka 2016 - U Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU održana je informativna radionica za prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“, referentna oznaka KK.08.1.2.01.

Ulaganja u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“  provodi se kroz Prioritetnu os 8 „Socijalno uključivanje i zdravlje“ i Specifični cilj 9a2 “Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja“. 
Ulaganja se odnose na bolnice i bolničke odjele koji pružaju skrb posebno ranjivim skupinama pacijenata: djeca, pacijenti s duševnim bolestima, palijativni pacijenti, pacijenti s teškim spinalnim oštećenjima. Ulaganja u bolnice i bolničke odjele smanjit će opterećenje na članovima obitelji/pružateljima skrbi i doprinijeti smanjenju stope bolovanja. Posebno ranjivim skupinama omogućit će se pristup bolničkoj skrbi koja je ranije bila jako loša ili uopće nije postojala.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u ovom ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava je 120 milijuna kuna. Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj financirati će se do 85% ukupnih prihvatljivih izdataka, dok će preostalih minimalno 15% biti osigurano iz nacionalnih sredstava.
 
Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s rokom dostave projektnih prijedloga od 4. travnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine.

Prihvatljivi prijavitelji na Poziv, predodabrani od Ministarstva zdravlja, su Opća bolnica Varaždin (Specijalna bolnica za kronične bolesti Novi Marof) te Klinika za psihijatriju Vrapče.

Cilj informativne radionice bio je predstaviti osnovne informacije i uvjete Poziva, procedura za podnošenje projektnih prijedloga i postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Na radionici su sudjelovali predstavnici pozvanih prijavitelja,  Opće bolnice Varaždin, Klinike za psihijatriju Vrapče, Ministarstva zdravlja, Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te  Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja