hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Održana interaktivna radionica Europa za građane 2014-2020 u Virovitici

Održana interaktivna radionica Europa za građane 2014-2020 u Virovitici

U suradnji s Gradom Virovitica i EDIC Virovitica, Ured za udruge Vlade RH održao je interaktivnu radionicu 7. prosinca 2017. godine u gradskoj vijećnici u gradu Virovitica.


Ukupno 23 sudionika (predstavnici udruga, jedinica lokalne samouprave, LAG-ova, gradskih i županijskih razvojnih agencija te škola) kroz interaktivne vježbe upoznato je sa strukturom, ciljevima, prioritetima i načinom financiranja. Sudionici su se informirali o tipovima natječaja proučavajući studije slučaja svih pojedinih mjera te je gospodin Ivan Sabolić, načelnik Općine Legrad, predstavio projekt pod nazivom „7.Europski piknik“ koji je Općina Legrad provela u 2017. godini u sklopu Mjere 2.1. Bratimljenje gradova.
U partnerstvu s 19 Općina iz 10 zemalja- Mađarske, Italije, Poljske, Slovenije, Njemačke, Rumunjske, Slovačke Češke, Srbije i Hrvatske projekt se bavio raspravom o budućnosti malih mjesta u EU te je u aktivnostima bilo uključeno 175 građana.

Prezentacije s radionice možete preuzeti u nastavku:

Ured za udruge Vlade RH: Europa za građane 2014-2020

Općina Legrad: 7. Europski piknik

Program Europa za građane 2014-2020 promiče aktivno europsko građanstvo te jačanje svih oblika građanske participacije, a namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitnim organizacijama (uključujući organizacije civilnoga društva, obrazovne, kulturne i istraživačke institucije). Podijeljen je u dvije Cjeline: 1. Europsko sjećanje i 2. Demokratski angažman i građansko sudjelovanje. Druga Cjelina sastoji se od tri Mjere – Bratimljenje gradova, Umrežavanje gradova i Projekti civilnoga društva. Ured za udruge Vlade RH ima ulogu nacionalne Kontakt točke Program od 2007. godine, što podrazumijeva provedbu aktivnosti s ciljem promocije Programa te pružanje tehničke i savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima.
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja