hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Održana IX. sjednica Koordinacijskog povjerenstva

Održana IX. sjednica Koordinacijskog povjerenstva
Dana 16. travnja 2014. godine održana je deveta sjednica Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. na kojoj su glavne točke dnevnog reda uključivale raspravu o novom prijedlogu investicijskih prioriteta, specifičnih ciljeva i indikativnih alokacija po tematskim ciljevima u operativnim programima u području konkurentnosti i kohezije i učinkovitih ljudskih resursa, te usuglašavanje i odobravanje prijedloga nacrta Partnerskog sporazuma za upućivanje Europskoj komisiji.

Članovi Koordinacijskog povjerenstva upoznati su općenito s rokovima i statusom pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje 2014.-2020. u RH. Usuglašen je prijedlog nacrta Partnerskog sporazuma koji će biti upućen Europskoj komisiji 18. travnja 2014. godine, sukladno roku iz opće uredbe (Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.). Operativni programi bit će upućeni na neslužbene konzultacije u Europsku komisiju u prvom tjednu svibnja 2014. godine.

Članovima Koordinacijskog povjerenstva prezentirani su novi prijedlozi investicijskih prioriteta, specifičnih ciljeva i indikativnih alokacija po tematskim ciljevima u operativnim programima u području konkurentnosti i kohezije i učinkovitih ljudskih resursa, te je o istima provedena rasprava.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja