hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Održana konferencija o regionalnoj suradnji Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine

Održana konferencija o regionalnoj suradnji Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine
U Herceg Novom je 21. i 22. travnja 2016. održana regionalna konferencija „Prekogranična suradnja: Mogućnosti zajedničkog djelovanja na tromeđi Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine“.

Dvodnevnu konferenciju, koja je okupila više od stotinu predstavnika iz tri države, organizirali su Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, općina Herceg Novi, zaklada Konrad Adenauer i Upravljačko tijelo Programa prekogranične suradnje INTERREG-IPA za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Na konferenciji je ispred Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjelovala zamjenica ministra, Sonja Bošnjak.

Sudionicima ovog događanja predstavljen je potencijal jačanja dobrosusjedskih odnosa i usklađivanja prioriteta s mogućnostima koje su na raspolaganju iz IPA fondova Europske unije.

Tom prigodom državni tajnik za europske integracije i nacionalni koordinator za IPA-u ambasador Aleksandar Andrija Pejović istaknuo je važnost regionalne suradnje za postizanje zajedničkih ciljeva i ostvarenje europske perspektive u regiji. Naglasio je da IPA program prekogranične suradnje Hrvatska–Bosna i Hercegovina–Crna Gora 2014.-2020. predstavlja nastavak uspješne suradnje koju je Crna Gora imala sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom kroz bilateralne prekogranične programe u prethodnoj financijskoj perspektivi 2007.-2013.

Na konferenciji su prvi dan predstavljeni rezultati Neumske inicijative koja je usmjerena na unaprjeđenje prekogranične suradnje na području upravljanja prirodnim resursima, ekologije, prometa, turizma, zaštite od požara i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa na granici tri zemlje. Također, predstavljeni su dosadašnji rezultati suradnje i raspravljalo se o mogućnostima financiranja projekata općina na tromeđi Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske iz IPA fondova.
 
Predstavnici gradova Herceg Novi, Trebinje, Dubrovnik i Danilovgrad razmijenili su mišljenja o  mogućnostima suradnje na trilateralnom programu te se osvrnuli na postignute rezultate i  aktualne projektne ideje.

Drugog dana konferencije predstavljeno je nekoliko uspješnih projekata iz financijske perspektive IPA 2007.-2013.: projekt "Zajednička promocija i povećanje nivoa sigurnosti u nautičkom turizmu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskoj obali - NauTour", projekt STONE i projekt Budi Spreman.

Potencijalnim korisnicima predstavljen je prekogranični trilateralni program za Hrvatsku, BiH i Crnu Goru. Posebno je istaknuto da je prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru ovog programa, ukupne vrijednosti 25 milijuna eura od čega je 21,3 milijuna eura bespovratnih EU sredstava, objavljen 9. ožujka i da će biti otvoren do 10. lipnja 2016.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja