hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP Promet 2007.-2013.

op-promet-1375874529.jpg


Cilj programa

Operativni program Promet (OPP) programski je dokument koji definira i usmjerava korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine.

Strateški cilj OPP-a je razvoj modernih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija.


Specifični ciljevi OPP-a su:

  • poticanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar europske prometne mreže poboljšanjem prometne infrastrukture u željezničkom i riječnom sektoru kroz razvoj prometnih mreža na TEN-T koridorima, ali i kroz poboljšanje regionalnih veza. Te mjere će omogućiti razvoj nacionalnog gospodarstva kroz pružanje bolje veze s ostatkom EU.;

  • poticanje uravnoteženog razvoja prometnih mreža provođenjem mjera koje osiguravaju jednak omjer ulaganja u cestovni i druge prometne sektore, posebice željeznički sektor.


Prioriteti OPP-a

Prioritet 1:
Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj i priprema projekata u prometnom sektoru

Cilj ove prioritetne osi je poboljšanje hrvatske željezničke mreže na TEN-T koridorima, regionalne i prigradske željezničke mreže te izrada potrebnih studija i priprema infrastrukturnih projekata za sljedeće programsko razdoblje.  

Prioritet 2:
Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
Cilj joj je poboljšanje hrvatskog sustava unutarnjih plovnih putova stvaranjem uvjeta za sigurnu i pouzdanu unutarnju plovidbu te usklađivanje s minimalnim plovidbenim zahtjevima, te poboljšanje lučke infrastrukture.
Prioritet 3:
Tehnička pomoć
Cilj je pomoć operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom te jačanju kapaciteta upravljačkog tijela i drugih tijela uključenih u provedbu ovog operativnog programa i potencijalnih korisnika kao i priprema strateških dokumenata za područje prometa.
Prioritet 4:
Razvoj cesta i zračne luke
Cilj su prometna ulaganja u cestovni i zračni sektor gdje značajan doprinos može biti napravljen za regionalnu pristupačnost i povezanost; međunarodnu mobilnost i putovanja izvan i unutar Hrvatske, i konačno za projekte od regionalnog značaja koji imaju pozitivni utjecaj na gospodarski razvoj i održivost te zaštitu okoliša, krajolika i baštine Hrvatske.

 

Financijska alokacija za razdoblje 2007. – 2013.

U provedbi je za OP Promet 2007.-2013. predviđeno ukupno 278.803.890 eura, od čega će se 236.983.305 eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 41.820.585,00 eura iz nacionalnih sredstava.


Financijska alokacija po prioritetima


 

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo    Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor za fondove EU
Tko provodi pozive na dostavu projektnih prijedloga? Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
za sve prioritetne osi
Tko prati provedbu na razini projekta? Prioritet 1 i 4: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Prioritet 2 i 3: Središnja agencija za financranje i ugovaranje    programa i projekata Europske unije

 

Pregled financijskih podataka za OP promet 2007.-2013.

Za više informacija:

promet@mppi.hr
http://www.promet-eufondovi.hr/

 

Prilog:

Operativni program "Promet" 2007.-2013.
Operational Programme "Transport" 2007-2013

Popis operacija u okviru Operativnog programa "Promet" za razdoblje 2007.-2013.

List of operations for Operational Programme "Transport" 2007-2013 

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja