hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

op-razvojljudskihpotencijala.jpg


Cilj programa

Strateški cilj Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala je unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti.


Prioriteti OP-a

Prioritet 1
Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivost radne snage    
Cilj je osigurati potpore u osmišljavanju i provedbi aktivne i preventivne politike na tržištu rada te potpora učinkovitosti i kvaliteti hrvatskih javnih službi nadležnih za zapošljavanje. 
Prioritet  2
Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju
Cilj je osigurati potpore skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa zapošljavanju, skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju prilikom pristupa obrazovanju te razvoj socijalnih usluga za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja.
Prioritet 3
Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju
Cilj je osigurati potpore daljnjem razvoju hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, jačanje sustava obrazovanja odraslih i jačanje institucija odgovornih za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te njihovih partnera.
Prioritet 4 
Tehnička pomoć
Cilj je osigurati učinkovito i efikasno upravljanje Operativnim programom i razviti sposobnost institucija unutar Operativne strukture za upravljanje EU fondovima i što veću apsorpciju sredstava iz EU fondova.
Prioritet 5 
Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje
Cilj je promicanje socijalnog dijaloga i jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj.


Finanacijska alokacija

Za OP Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2007.-2013. predviđeno je ukupno 179.309.591 eura, od čega će se 152.413.107 eura financirati iz Europskog socijalnog fonda.
 

Financijska alokacija po prioritetima

ljudski-1374228572-1375434020.jpg

Upravljačka struktura

Upravljačko tijelo    Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Tko provodi pozive na dostavu projektnih prijedloga? Prioritet 1: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Prioritet 2: (iz područja socijalnog uključivanja):
Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prioritet 2 (iz područja obrazovanja) i prioritet 3: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Prioritet 5 (iz područja razvoja civilnog društva):
Ured za udruge RH
Tko prati provedbu na razini projekta? Prioritet 1, 2 (iz područja socijalnog uključivanja),  4 i 5 (iz područja socijalnog dijaloga):
Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prioritet 2 (iz područja obrazovanja) i 3:
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 
Prioritet 5 (iz područja razvoja civilnog društva):
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

 

Pregled financijskih podataka za OP Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

 


Za više informacija:

Ivana Šuman, voditeljica Odjela za informiranje
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije
esf.info@mrms.hr
 

Prilog:

Operational Program "Human Resources Development" 2007-2013

Popis operacija u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala

List of Operations under the Operational Program Human Resources Development

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja