hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

op-regionalnakonkurentnost.jpg


Cilj programa

Strateški cilj Operativnog programa Regionalna konkurentnost je povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva te potpora gospodarstvu temeljenom na znanju.


Specifični ciljevi OP-a su:

  • Povećanje regionalnog potencijala za gospodarski razvoj;
  • Razvoj poduzetništva;
  • Poticanje inovativnosti i istraživačke izvrsnosti.

 

Prioriteti

Prioritet 1
Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija 

 

 

CIlj je uspostaviti i razviti javnu infrastrukturu, posebice poslovnu i turističku, s ciljem povećanja privlačnosti hrvatskih regija za ulaganja i život te stimuliranje gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta.

 

Prioritet 2
Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Cilj je osigurati učinkovitu poslovnu podršku na svim razinama kako bi se stvorila pozitivna klima za ulaganja. To će se postići jačanjem nacionalne administrativne učinkovitosti, pružanjem besplatne savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzećima, bespovratnim potporama za poduzetnike, razvojem klastera, poboljšanjem informiranosti poslovne zajednice kao i osnivanjem e-poslovnih centara koji će poduzetnicima pružati besplatnu edukaciju o e-poslovanju. Drugi cilj je poticanje transfera tehnologije i stvaranje infrastrukture koji će omogućiti komercijalizaciju inovacija kako bi se poboljšala konkurentnost sektora s visokom dodanom vrijednošću.

Prioritet 3
Tehnička pomoć

Cilj je osigurati učinkovito i efikasno upravljanje OP-om i razviti sposobnost institucija unutar OP-a za upravljanje EU fondovima i što veću apsorpciju sredstava iz EU fondova.

 

Financijska alokacija

Za OP Regionalna konkurentnost za razdoblje 2007. – 2013. predviđeno je ukupno 223.615.126 eura, od čega će se 187.779.595 eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Financijska alokacija po prioritetima


regionalna-1374228795-1375433821.jpg

Upravljačka struktura

 Upravljačko tijelo    Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Tko provodi pozive na dostavu projektnih prijedloga? Prioritet 1:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Prioritet 2 (iz područja malog i srednjeg poduzetništva i poslovne klime):
Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prioritet 2 (iz područja istraživanja i razvoja i transfera:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Prioritet 3:
Ministarstvo gospodarstva
 Tko prati provedbu na razini projekta? Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
za sve prioritete

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije korisnik je projekta: „Tehnička pomoć Upravljačkom tijelu za upravljanje Operativnim programom i jačanje kapaciteta“. Svrha projekta je jačanje kapaciteta MRRFEU kao Upravljačkog tijela za Operativni program „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ (OPRK) za učinkovito upravljanje i kontrolu korištenja sredstava putem osiguranja potrebnih ljudskih i materijalnih resursa, podrške aktivnostima izobrazbe službenika/djelatnika operativne strukture, kontinuiranog praćenja provedbe OPRK, vidljivosti i informiranja o ostvarenim rezultatima OPRK te podrške aktivnostima programiranja i pripreme zalihe projekata, odabira projekata, nadzora nad provedbom projekata te vrednovanja OPRK.
 
Ukupna vrijednost projekta je 15.006.405,02 kuna od čega sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 12.755.444,27 kuna. Provedba projekta traje od 01. srpnja 2013. do 30. rujna 2016. godine.

Brošura Primjeri uspješno završenih projekata sufinanciranih iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007. – 2013.“
 Predstavljanje dosadašnjih rezultata provedbe operativnog programa Regionalna konkurentost 2007.-2013.

 

Pregled financijskih podataka za OP Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Za više informacija:

op-provedba@mrrfeu.hr

 

Prilog:

Operativni program "Regionalna konkurentnost" 2007.-2013.

Operational Programme "Regional Competitiveness" 2007-2013

Popis operacija u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost

List of Operations for Operational Programme Regional Competitiveness

Vrednovanje (evaluacija)

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja