hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

OP Zaštita okoliša 2007.-2013.

op-okolis-1375874632.jpg


Cilj programa

Kao članica EU, Hrvatska ima obvezu uspostaviti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom te zaštititi, očuvati i održivo upravljati vodama. Operativni program Zaštita okoliša usmjeren je na provedbu EU Direktiva u prioritetnim sektorima otpada i voda, tj. na obveze sadržane u Ugovoru o pristupanju EU i utvrđena prijelazna razdoblja i rokove provedbe.

Strateški cilj Operativnog programa Zaštita okoliša je poboljšanje okolišne infrastrukture i kvalitete povezanih usluga.


Specifični ciljevi OP-a su:

  • Smanjenje količine otpada te udjela otpada koji se odlaže na odlagalištima, uspostava  odgovarajuće infrastrukture za upravljanje otpadom i smanjenje rizika.

  • Opskrba kvalitetnom pitkom vodom s povećanim brojem priključaka, unaprijeđenije sustava za korištenje vodnih resursa te uspostava i održavanje dobrog statusa zaštite vode kroz unaprijeđenije odvodne mreže, tretiranje i  priključaka na odvodnu mrežu.


Prioriteti OP-a

Prioritet 1
Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj


Cilj je izgradnja infrastrukture za gospodarenje otpadom usmjerene na zamjenu postojećih odlagališta centrima za gospodarenje otpadom sa postrojenjem za mehaničko-biološku obradu otpada.

Prioritet 2
Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama


Cilj je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te uspostava modernih vodoopskrbnih i odvodnih mreža. 

Prioritet 3
Tehnička pomoć

Cilj je pomoć operativnoj strukturi u upravljanju operativnim programom te jačanje kapaciteta tijela uključenih u provedbu programa.


Financijska alokacija 2007. – 2013.

Za Operativni program Zaštita okoliša za razdoblje 2007. – 2013. predviđeno je ukupno 330.704.726 eura, od čega će se 281.099.011 eura financirati iz Kohezijskog fonda.
 

Financijska alokacija po prioritetima

op-okolis-1.jpg

Zbog kratkog programskog razdoblja, ostali sektori kao što su zaštita zraka i atmosfere, zaštita prirode i energetika, nisu direktno obuhvaćeni ovim OP-om. Međutim, OP predstavlja osnovu za jačanje kapaciteta i stjecanje potrebnih iskustava za nova područja u narednom programskom razdoblju.


Upravljačka struktura

 Upravljačko tijelo    Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 Tko provodi pozive na  dostavu projektnih prijedloga?

Prioritet 1 i 3: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Prioritet 2: Ministarstvo poljoprivrede
 Tko prati provedbu na razini projekta? Prioritet 1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Prioritet 2: Hrvatske vode

Prioritet 3: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije


Pregled financijskih podataka za OP Zaštita okoliša 2007.-2013.

Za više informacija:

dr.sc. Irena Ciglar Grozdanić, viša stručna savjetnica u Službi za koordinaciju operativnih programa
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Irena.ciglar-grozdanic@mzoip.hr


Prilog:

Operativni program "Zaštita okoliša" 2007.-2013.
Operational Programme "Environment" 2007-2013

Popis operacija u okviru Operativnog programa "Zaštita okoliša"

List of Operations for Operational Programme "Environment"

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja