hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (RC.1.1.05)

Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013.  Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu (RC.1.1.05)
24. listopada 2014.
 
U okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013., Prioritetne osi 1. Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija, Mjere 1.1 Podrška razvoju javne infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo 4. prosinca 2013. godine Poziv za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava  za poslovnu infrastrukturu (broj poziva: RC.1.1.05) koji je bio otvoren do 21. veljače 2014. godine. Ukupni indikativni proračun Poziva je pri objavi iznosio 205.561.125,00 HRK nakon čega je povećan. Proračun je prvi put povećan na 291.206.729,88 HRK za neutrošena sredstva na završenim projektima iz prva dva poziva za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, neugovorena sredstva iz trećeg poziva te za sredstva planirana za objavu dvaju ograničenih poziva za pripremu projekata je iznosio, a drugi put je povećan na 356.684.548,39 HRK sredstvima iz državnog proračuna slijedom prigovora podnesenih na rezultate provjere prihvatljivosti za koje je naknadnom provjerom utvrđeno da su osnovani.
 
Cilj Poziva je razvoj javne poslovne infrastrukture: poduzetničkih zona, poduzetničkih potpornih institucija, razvojno-istraživačke i turističke infrastrukture kako bi se potaknuo rast malih i srednjih poduzeća, privukla ulaganja, unaprijedio turistički potencijal u Republici Hrvatskoj te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju.
 
Na Poziv za dostavu projektnih prijava za Shemu dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu pristigle su 144 projektne prijave. Nakon provedenog postupka procjene, kojeg su proveli Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), za 15 projekata donijete su odluke o financiranju slijedom čega su izrađeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava za odabranih 15 projekata iznosi 356.684.548,39 HRK.
 
Popis korisnika s kojima je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s kratkim podacima o projektima nalazi se u tablici s popisom ugovorenih projekata.
 
Popis korisnika s kojima je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja