hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Organizacija radionica za razvoj projekata u transnacionalnim programima u financijskom razdoblju 2014-2020

Organizacija radionica za razvoj projekata u transnacionalnim programima u financijskom razdoblju 2014-2020
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela, provodi projekt financiran iz tehničke pomoći Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013. pod nazivom „South East Europe Evaluation and Capitalisation Project“.

Cilj projekta je ocijeniti rezultate postignute tijekom provedbe Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013. u Hrvatskoj, identificirati dobru praksu razvijenu od strane projektnih partnera te prenijeti istu u buduće programe transnacionalne suradnje (Dunav i Jadransko-jonski) kako bi se povećala učinkovitost njihove provedbe i ojačali kapaciteti hrvatskih korisnika/dionika.

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007.-2013. će u programskom razdoblju 2014.-2020. naslijediti dva nova programa transnacionalne suradnje u kojima će Hrvatska biti prihvatljiva za sudjelovanje:
 
  • Jadransko-jonski program (ADRION) obuhvaća četiri države članice EU (Sloveniju, Grčku, Hrvatsku te dio Italije) i četiri IPA II zemlje korisnice (Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Srbiju). Opći cilj programa je poticanje integracije politika i inovacija u upravljanju područjima bogatim prirodnim, kulturnim i ljudskim resursima te povećanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije.
  • Program Dunav je najveći transnacionalni program za period 2014.-2020., koji pokriva 9 država članica Europske unije (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija te dio Njemačke) i 5 zemalja koje nisu članice EU (Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Crna Gora, Srbija te dio Ukrajine). Program Dunav se nadovezuje na makroregionalnu strategiju Europske unije za Dunavsku regiju (EUSDR) te će raditi na rješavanju zajedničkih izazova i potreba u pojedinim područjima gdje se očekuje da će transnacionalna suradnja ostvariti konkretne rezultate. 

U tu svrhu, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira regionalne radionice posvećene kapitalizaciji postignutih rezultata što uključuje:  
  • potencijalnu novu ulogu za hrvatske korisnike kao vodeće partnere
  • organiziranje uspješnog partnerskog konzorcija i generiranje projekata
  • učinkovito i djelotvorno upravljanje budućim transnacionalnim projektima 
 
Radionice su namijenjene postojećim projektnim partnerima u sklopu Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa 2007. – 2013., tijelima lokalne i regionalne samouprave, drugim državnim tijelima te svim budućim korisnicima prihvatljivim za sudjelovanje u programima transnacionalne suradnje, a bit će održane prema sljedećem vremenskom rasporedu:
 
  • Rijeka, 27. listopada 2015.
  • Split, 28. listopada 2015.
  • Zagreb, 29. listopada 2015.
  • Vukovar, 30. listopada 2015.

Program transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa dio je Europske teritorijalne suradnje za programsko razdoblje 2007. – 2013. Programsko područje obuhvaća 16 europskih zemalja: Hrvatsku, Rumunjsku, Bugarsku, Sloveniju, Mađarsku, Grčku, Albaniju, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Austriju, Slovačku, Italiju (regije Lombardia, Veneto, Puglia, Friuli-Venezia-Giulia, Trento, Bolzano, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo i Molise), Ukrajinu i Moldaviju. Program se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, koji je za programsko razdoblje 2007.-2013. predvidio proračun od 206 milijuna eura. Programski prihvatljivo područje za Program transnacionalne suradnje je cjelokupni teritorij Republike Hrvatske.

Upravljačko tijelo je Odjel za međunarodne poslove u Uredu premijera sa sjedištem u Budimpešti koji je odgovoran za upravljanje i implementiranje Programa u skladu s odgovarajućim uredbama. Uz to, osnovan je Odbor za praćenje (Monitoring Committee) kojemu tehničku podršku daje Zajedničko tehničko tajništvo (Joint Technical Secretariat) sa sjedištem u Budimpešti. U Republici Hrvatskoj Nacionalno tijelo koje koordinira program je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja