hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Osigurano 100% sredstava za sanaciju odlagališta otpada TrebežNova kategorija

Osigurano 100% sredstava za sanaciju odlagališta otpada TrebežNova kategorija
„Za sanaciju odlagališta otpada Trebež  u potpunosti su osigurana sredstva koja ne zadiru u gradski budžet. Vrijednost sanacije iznosi 96 milijuna kuna, od čega smo 85% sredstava osigurali iz Kohezijskog fonda, a preostalih 15% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nastavljamo poticati gradonačelnike i načelnike općina da pripremaju projekte, pratimo ih stručno i financijski u Ministarstvu i u Fondu kako bismo maksimalno ubrzali sanacije i dostigli rokove za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. To je prije svega naša odgovornost prema građanima, ali i pitanje poštivanja rokova ispregovaranih s Unijom“, rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović.

Ministar Zmajlović uručio je gradonačelniku Samobora, Kreši Beljaku „Odluku  o financiranju sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež“  kojom su Gradu Samoboru odobrena sredstva za realizaciju tog projekta. Kohezijski fond u sanaciji odlagališta sudjeluje sa 81 milijunom kuna, a Fond za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost sa 15. Sljedeći korak je raspisivanje natječaja za projekt i izvođače radova, a početak radova očekuje se na proljeće 2015. Rok završetka sanacije predviđen je za kraj 2016.

Odlagalište Trebež se nalazi 3,5 km od centra Samobora, a u njegovoj blizini je  otvoreno vodocrpilište Strmec. Na odlagalištu otpada Trebež od 1968. do 2007. odlagao se komunalni i neopasan industrijski otpad. Procjenjuje se da je na Trebežu odloženo oko 377.000 tona otpada, koji zauzima oko 37.000 četvornih metara prostora.

Projekt sanacije odlagališta realizirat će po „in situ“ metodi kojom se na postojećoj lokaciji otpad prekriva nepropusnim slojem uz gradnju sustava pasivnog otplinjavanja. Gradit će se i hidraulička barijera radi trajnog sprječavanja mogućeg širenja onečišćenja iz odloženog otpada na okolno tlo i podzemne vode na vodozaštitnom području vodocrpilišta Strmec. Na nepropusnom završnom pokrovnom sloju posadit će se autohtono zelenilo.

Po modelu financiranja uz pomoć Kohezijskog fonda i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji omogućava pokrivanje 100% troškova  dosad se odobrila sanacija odlagališta otpada Filipovica za koju je prošli tjedan raspisan natječaj za radove te Semeljci pokraj Osijeka.  Za „Operativni program zaštite okoliša“ u razdoblju 2007.-13., koji uključuje gospodarenje otpadom i vodama, iz fondova EU alocirano je 200 milijuna eura. U ovom trenutku u provedbi su projekti koji čine 93% alokacije, a projekti za preostalih 7% su u pripremi i bit će iskorišteni do kraja u predviđenom razdoblju. Time „Operativni program zaštite okoliša“ u potpunosti iskorištava sredstva EU.

Strategija gospodarenja otpadom RH i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2007. - 2015. predviđaju sanaciju i zatvaranje postojećih odlagališta otpada do kraja 2018. godine do kada mora biti uspostavljen i sustav centara za gospodarenje otpadom.
 
 
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja