hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Otkazivanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije"

Otkazivanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Ulaganje u dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije"
Ministarstvo zdravlja, s danom 15. ožujka 2016., otkazalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“, stoga podnošenje projektnih prijedloga na predmetni Poziv više nije moguće.

Razlog ove odluke leži u činjenici da je utvrđena potreba za značajnim izmjenama i/ili dopunama Poziva koje bitno mijenjaju uvjete za prijavitelje te onemogućuju poštivanje načela jednakog postupanja tijekom postupka dodjele bespovratnih sredstava.

Za sve projektne prijedloge koji su predani do otkazivanja ovog Poziva i uzeti u razmatranje od strane Odbora za odabir projekata, zaustavljen je  postupak dodjele te se dokumentacija vraća prijaviteljima.
Svi projektni prijedlozi koji se predaju preporučenom poštom ili osobnom dostavom od dana otkazivanja ovog Poziva, neće biti niti zaprimljeni niti uzeti u razmatranje te će se neotvoreni vratiti prijavitelju/ima.

Po ispunjenju sadržajnih i postupovnih pretpostavki temeljem kojih će se stvoriti osnova za jednako postupanje prema svim potencijalnim prijaviteljima, Ministarstvo zdravlja će kao nadležno tijelo obavijestiti potencijalne prijavitelje o ponovnom otvaranju ovog Poziva „Ulaganje u dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije“, koji će biti namijenjen većem broju bolnica.

Bolnice s revidirane predselekcijske liste biti će pozvane na podnošenje projektnih prijedloga, ali pritom tražeći investiciju odnosno bespovratna sredstva iz EU fondova do najviše 50 milijuna kuna. Ako ukupna vrijednost projekta bude iznad maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava, prijavitelji će razliku morati osigurati iz drugih izvora financiranja.

Ponovnim otvaranjem predmetnog Poziva Ministarstvo zdravlja, kao sektorski nadležno tijelo u domeni Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020., osigurat će investicije iz Europskog fonda za regionalni razvoj većem broju bolnica (kao prihvatljivim prijaviteljima), promičući veću regionalnu zastupljenost primatelja potpore iz EU fondova na području Republike Hrvatske te u skladu s ciljevima Europskog fonda za regionalni razvoj i s ciljem postizanja indikatora od 30 bolnica koje su obuhvaćene investicijama iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja