hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Otvoreno e-savjetovanje o Uputama za prijavitelje za javni poziv "Razvoj poslovne infrastrukture"

Otvoreno e-savjetovanje o Uputama za prijavitelje za javni poziv "Razvoj poslovne infrastrukture"

Otvoreno je e-savjetovanje o Uputama za prijavitelje za javni poziv  " Razvoj poslovne infrastrukture"

Sudjelovati u e-savjetovanju putem slanja komentara i prijedloga moguće je do 15. travnja 2016. godine putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=2921

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“ Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, Aktivnosti 3a2.2 „Razvoj poslovne infrastrukture“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 20.000.000,00 eura za razdoblje 2016. – 2018., što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 152.000.000,00 kuna na izvoru 563 - Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Namjena Poziva je poticanje ulaganja u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom, te razvoj takve vrste lokalnih infrastruktura koje na lokalnoj razini doprinose poboljšanju poslovanja i potrošačkog okruženja te modernizaciji i razvoju industrijske baze i poduzetničkog okruženja s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i povećanjem broja proizvoda/usluga koje omogućava infrastruktura, a koji će koristiti poduzetnicima u rastu i razvoju njihovog poslovanja, u svrhu privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Po završetku javne rasprave planirano je otvaranje javnog poziva u drugom kvartalu 2016. godine.


 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja