hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Po prvi puta u Hrvatskoj predstavljene mape siromaštva

Po prvi puta u Hrvatskoj predstavljene mape siromaštva
Ministar Tolušić: „Mape siromaštva omogućit će nam pravedniju raspodjelu EU sredstva za obnovu depriviranih područja u Hrvatskoj.“
 
U ponedjeljak 17. listopada 2016. godine, na Svjetski dan borbe protiv siromaštva, u Zagrebu su predstavljene mape siromaštva, odnosno prostorne distribucije siromaštva i socijalne isključenosti u Republici  Hrvatskoj. Detaljne mape izradilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih, Državnim zavodom za statistiku i Svjetskom bankom.
 
Mape siromaštva poslužit će kao pomoć u dizajniranju politika te definiranju i raspodjeli budžetskih alokacija i EU sredstava namijenjenih smanjivanju regionalnih nejednakosti i siromaštva, poticanju ravnomjernog regionalnog razvoja i promociju socijalne uključenosti. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u tu je svrhu razradilo specifični cilj kojim se želi poboljšati gospodarske, fizičke i socijalne uvjete života u najmanje pet pilot područja koja višestruko zaostaju u razvoju te utvrditi i testirati novi integrirani teritorijalni pristup razvoju depriviranih područja. Kako bi se to ostvarilo predviđeno je 100 milijuna eura u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i još 20 milijuna eura iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.
 
Javnoj objavi mapa siromaštva prisustvovali su ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić, zamjenik ministrice socijalne politike i mladih Ante Babić, izvršni direktor Svjetske banke Frank Heemskerk i ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof.
 
„Mapiranje siromaštva prvi je korak u praćenju podataka o siromaštvu na malim područjima. Utvrdit ćemo područja i profile siromaštva, a mape siromaštva omogućit će nam pravedniju raspodjelu EU sredstva za obnovu depriviranih područja u Hrvatskoj“, izjavio je ministar Tolušić.
 
Hrvatska, kao i druge države članice EU, u skladu sa Strategijom Europa 2020 i Nacionalnom strategijom za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti 2014.-2020., mora smanjiti broj osoba koje žive u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Kako siromaštvo u Hrvatskoj ima teritorijalnu dimenziju, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisalo je Ugovor o savjetodavnim uslugama za izradu detaljne zemljopisne evidencije distribucije siromaštva i socijalne isključenosti sa Svjetskom bankom.
 
Ugovor obuhvaća procjenu apsolutne stope siromaštva na temelju potrošnje, izradu i izračun pokazatelja višestruke deprivacije, izradu profila siromaštva za mala područja, procjenu učinkovitosti socijalnih naknada i provedbu pilot anketa o pristupu uslugama i kvaliteti usluga. Ovim ugovorom predviđeni su i višednevni treninzi i moduli u svrhu razvoja domaćih statističkih i analitičkih kapaciteta za buduća mapiranja siromaštva i druge povezane evidencije i izračune.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja