hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Početak provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti ukupne vrijednosti 67,5 milijuna kuna

Početak provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti ukupne vrijednosti 67,5 milijuna kuna
Zagreb, 10. lipnja 2016. - U Zagrebu je održana konferencija povodom početka provedbe Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti, vrijednog 67,5 milijuna kuna, čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva uz partnerstvo Hrvatske gospodarske komore.

Prema većini pokazatelja, Republika Hrvatska je trenutačno ispod prosjeka EU u pogledu konkurentnosti i inovativnosti te pripada skupini zemalja koje se smatra umjerenim inovatorom (eng. moderate inovator). Obujam poslovnih ulaganja u istraživanje i razvoj je nizak, pa iako je složenost hrvatskog gospodarstva porasla tijekom posljednjeg desetljeća, proizvodi visoke dodane vrijednosti i usluge temeljene na znanju i dalje su zanemariv dio izvoza, dok vještine i tehnološke mogućnosti stagniraju. Također, i mali dio izravnih stranih ulaganja u Hrvatsku odnosi se na sektore koji se temelje na znanju te istraživanju i razvoju.

Konferenciju je otvorio ministar gospodarstva Tomislav Panenić, koji je tom prigodom naglasio kako je upravo u namjeri da se zatečeno stanje promijeni, Ministarstvo gospodarstva  osnovalo Hrvatske klastere konkurentnosti te je u ožujku 2016. godine usvojena Strategija pametne specijalizacije Republike Hrvatske 2016.-2020.

Ovaj strateški projekt Ministarstva gospodarstva jedan je od provedbenih mehanizama koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva strategije: povećanju konkurentnosti, specijalizaciji i transformaciji hrvatskog gospodarstva i strukturnim promjenama u industriji. Potaknut će komercijalizaciju inovacija i internacionalizaciju poslovnog sektora kroz jačanje pametnih vještina, što će doprinijeti povećanju aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora, kao i povećanju broja patenata. Klasteri konkurentnosti, koji su ujedno i ciljane  skupine ovog Strateškog projekta, jedan su od ključnih instrumenta koji će doprinijeti konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i usmjeravanju na tematska i podtematska prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije. Riječ je o  identificiranim područjima koja mogu ostvariti najveću dodatnu vrijednost te samim time u najvećoj mjeri doprinijeti povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Dinamika klastera predstavlja pokretač gospodarske, industrijske i tehnološke specijalizacije Republike Hrvatske.

Ministar Panenić je naglasio kako se rast hrvatskog gospodarstva  u narednim desetljećima treba temeljiti  upravo na povećanju produktivnosti kroz modernizaciju i primjenu novih tehnologija te diversifikaciji proizvodnje kroz razvoj novih proizvoda i usluga.

Kako bi se potaknulo repozicioniranje Hrvatske u globalnom, visoko dinamičnim i promjenjivom okruženju, potrebno je raditi na  povećanju vrijednosti izravnih stranih  i domaćih ulaganja, povećanju izvoza kroz uključivanje u globalne lance vrijednosti te na pronalasku novih tržišta, brendiranju proizvoda i usluga u cilju stvaranja veće dodane vrijednosti.

Realizacija Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera potaknut će i umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora te će se identificirati specifične niše i tržišta s najvećim potencijalom za rast i privlačenje stranih investicija. Potaknut će se uključivanje hrvatskih tvrtki u globalne lance vrijednosti te će se omogućiti suradnja s međunarodnim partnerima, s naglaskom na multinacionalne kompanije.  Poslovni sektor će u sklopu projekta biti educiran za razvoj pametnih vještina i komercijalizaciju inovacija kroz Akademiju za industrijski razvoj.

U drugom dijelu konferencije održan je okrugli stol predstavnika Hrvatskih klastera konkurentnosti s predstavnicima Svjetske banke, koja će zajedno s Ministarstvom gospodarstva i Hrvatskom gospodarskom komorom u naredne dvije godine također raditi na provedbi ključnih aktivnosti Strateškog projekta.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja