hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Pokrenute javne konzultacije o ex-post evaluaciji Europskog socijalnog fonda (ESF) za programsko razdoblje 2007-2013.

Pokrenute javne konzultacije o ex-post evaluaciji Europskog socijalnog fonda (ESF) za programsko razdoblje 2007-2013.
Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost ( DG EMPL) pokrenula je javne konzultacije vezano uz ex-post evaluaciju Europskog socijalnog fonda (ESF) za programsko razdoblje 2007-2013.  

Sudjelovanje u navedenim javnim konzultacijama otvoreno je svim građanima i organizacijama, do 27.travnja 2016. godine.
Posebice se očekuje doprinos interesnih skupina izravno uključenih u provedbu Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2007-2013:
  • Dionici uključeni u upravljanje Operativnim programima, upravljačka tijela, provedbena tijela na svim razinama, socijalni i drugi partneri zastupljeni u nadzornom odboru;
  • Dionici uključeni u provedbu ESF operacija kao nositelji projekta: organizacije za edukaciju, nevladine udruge, općine, gospodarske komore (HGK) i sl. pružatelji usluga;
  • Sudionici u ESF mjerama podrške: pojedinci, poduzeća, nevladine udruge i javna uprava.
Rezultati ovih javnih konzultacija doprinijeti će analizi i zaključcima studije koju je naručila Europska komisija u okviru ESF ex-post evaluacije.

Konzultacijama možete pristupiti na poveznici:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja