hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Pokrenuto e-savjetovanje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

Pokrenuto e-savjetovanje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
„Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja o Uputama za prijavitelje za javni poziv  " Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona".
Sudjelovati u e-savjetovanju putem slanja komentara i prijedloga bit će moguće do 27. prosinca 2016. godine putem poveznice: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4461
 
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3a „Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća uključujući putem poslovnih inkubatora“ Specifičnog cilja 3a2 „Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva“, Aktivnosti 3a2.2 „Razvoj poslovne infrastrukture“.
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 8.500.000,00 eura za razdoblje 2016. – 2018., što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 64.500.000,00 kuna na izvoru 563 - Europski fond za regionalni razvoj (ERDF). Svrha Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture poduzetničkih zona poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće zajedničke  infrastrukture zona s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.“
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja