hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“

Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“ (u daljnjem tekstu Poziv na dostavu projektnih prijedloga). Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka u modalitetu privremenog poziva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020.: Prioritetna os 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“; Specifični cilj 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno s 13. rujnom 2016. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elementa Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3944.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do zaključno s 23. rujnom 2016., objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3944.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja, te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja