hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Pomoćnik ministra Venko Ćurlin na svečanosti otvaranja poslovne zone Kosa: 8,8 milijuna eura za sedam projekata u Šibensko-kninskoj županiji, jednoj od najaktivnijih u korištenju EU fondova

Pomoćnik ministra Venko Ćurlin na svečanosti otvaranja poslovne zone Kosa: 8,8 milijuna eura za sedam projekata u Šibensko-kninskoj županiji, jednoj od najaktivnijih u korištenju EU fondova
Šibensko-kninska županija jedna je od najaktivnijih u korištenju sredstava pretpristupnih fondova EU koja su namijenjena za komunalnu infrastrukturu u deset nerazvijenih županija Hrvatske. Od sedam projekata iz ove županije koji su prošli zahtjevnu natječajnu proceduru, realizirana su četiri, a tri su u realizaciji. Za njih je Županija ukupno dobila 8,8 milijuna eura bespovratnih sredstava, što je oko 30 posto ukupnog iznosa svih sredstava namijenjenih za deset županija. I ovaj projekt jedan je od njih, a navedeni podaci govore da je Šibensko-kninska županija dokazala kako zna koristiti europski novac, istaknuo je Venko Ćurlin, pomoćnik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svečanosti otvaranja Poslovne zone Kosa u Ićevu, naselju u zaleđu Skradina, izrazivši uvjerenje da će ova županija uspješno nastaviti koristiti i strukturne fondove u novom financijskom razdoblju.

Pomoćnik ministra Venko Ćurlin, šibensko - kninski župan Goran Pauk i gradonačelnik Skradina Nediljko Dujić označili su početak rada skradinske poduzetničke zone simboličnim činom presijecanja vrpce.

Projekt ''Razvoj poslovne infrastrukture unutar Poslovne zone Kosa'' sufinanciran je kroz 2. Poziv Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u sklopu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007.-2013., iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ugovor o sufinanciranju između Grada Skradina i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) potpisan je 3. prosinca 2012. godine. Ukupni troškovi projekta procijenjeni su na 1.124.581 EUR, od čega je ugovorom predviđeno sufinanciranje sredstvima EU u iznosu od 74,67 posto ukupnih troškova projekta.

- Priprema izgradnje Poduzetničke zone Kosa započela je još 2002. godine. Nailazili smo na niz problema i prepreka, došla je i ekonomska kriza, ali su u međuvremenu na zonu, koja nije bila u potpunosti infrastrukturno opremljena, ipak došla i tri privredna subjekta. Želimo privući investitore u cilju revitalizacije i poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva na području Skradina, Šibensko-kninske županije i cijele regije, kazao je Nediljko Dujić, gradonačelnik Skradina, uvjeren da zona ima perspektivu i da će na njoj jednog dana svoje radno mjesto naći 200 do 300 ljudi.

Župan Goran Pauk naglasio je da će Županija i dalje podržavati i financijski pomagati projekte koji znače razvoj i novo zapošljavanje.

U okviru Sheme dodijele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, kroz Operativni program „Regionalna konkurentnost“ 2007.-2013. na području Šibensko-kninske županije, u dosadašnja 3 ugovorena poziva financirano je ukupno sedam projekata i to jedan projekt u 1. Pozivu (''Završetak memorijalnog centra Faust Vrančić''), tri projekta u 2. Pozivu (''Revitalizacija Tvrđave svetog Mihovila'', ''Turistička valorizacija kanala sv. Ante'' i ''Razvoj poslovne infrastrukture unutar Poslovne zone Kosa'') i 3 projekta u 3. Pozivu (''Barone: otkrivanje bogate prošlosti – put prema uspješnoj budućnost'', ''Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u Šibeniku'' i ''Razvoj turizma na rubnim područjima Nacionalnog parka Krka'').
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja