hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Edukativna aktivnost 1
Naziv edukativne aktivnosti: Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
Kratki opis: Izvođač edukacije će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Spomenuta aktivnost će se provoditi putem radionica kroz koje će PORA kao regionalni koordinator pružiti JLS-ima i institucijama (javnom sektoru) stručnu podršku i koordinaciju u pripremi projekata kako bi u trenutku objave javnih poziva bila spremna i pripremljena projektna dokumentacija. Naglasak radionice će biti na prezentaciji on line MIS sustava prijave projekata – vježbe samostalne pripreme projekata te unosa projektnih prijedloga u MIS sustav. Očekivani rezultati i predviđeni učinci edukacije su jačanje ljudskih kapaciteta predstavnika JLS-a na području Koprivničko-križevačke županije za pripremu i provedbu EU projekata kao stvaranje preduvjeta za veću apsorpciju sredstava u nadolazećim natječajima.
Tko se može prijaviti: Predstavnici javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije (jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije te organizacije civilnog društva).
 
Edukativna aktivnost 2
Naziv edukativne aktivnosti: Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova
Kratki opis: Izvođač edukacije će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Na radionici će sudionici biti upoznati s računovodstvom projekta, financijskim planiranjem, praćenjem i izvještavanjem, a sve s ciljem jačanja kapaciteta JLS-a i institucija (javnog sektora) kako bi im se ukazalo na važnost kvalitetnog planiranja troškova pri pripremi i razradi projekta s ciljem buduće uspješne provedbe EU projekata. Također, sudionici radionice će izrađivati budžet za konkretne projektne prijedloge te će isti sukladno uputama unositi u on line MIS sustav prijave projekata.
Tko se može prijaviti: Predstavnici javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije (jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije te organizacije civilnog društva).
 
Edukativna aktivnost 3
Naziv edukativne aktivnosti: Vještine upravljanja projektom – Project Management
Kratki opis: Izvođač edukacije će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Cilj dvodnevne radionice je upoznati sudionike s cjelokupnom  metodologijom pripreme i provedbe EU projekata. Osim razrade konkretnih projektnih ideja od same identifikacije problema do izrade logičke matrice i izrade budžeta projekta, cilj radionice je također pružiti polaznicima konkretnu stručnu pomoć za pripremu i apliciranje EU projekata na natječaje u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Navedena radionica je namijenjena polaznicima koji se do sada nisu imali prilike susresti sa EU projektima i fondovima te na tom području nemaju iskustva, a imaju projektne ideje i žele svladati metodologiju pripreme i provedbe EU projekata. Također, svim polaznicima će se prezentirati praktični savjeti vezani uz izvještavanje i provedbu EU projekata.
Tko se može prijaviti: Predstavnici javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije (jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije te organizacije civilnog društva).
 
Edukativna aktivnost 4
Naziv edukativne aktivnosti: Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata
Kratki opis: Izvođač edukacije biti će ECORYS HRVATSKA d.o.o. iz Zagreba. Cilj radionice je jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora te jedinica lokalne i regionalne samouprave iz Koprivničko-križevačke županije iz područja strateškog planiranja te ukazivanje na važnosti strateškog planiranja, provedbe strateških dokumenata, praćenja provedbe, povezivanje s proračunom, definiranje indikatora, kao i prepoznavanje rizika.
Tko se može prijaviti: Regionalni koordinatori te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave.
 
Edukativna aktivnost 5
Naziv edukativne aktivnosti: Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi
Kratki opis: Izvođač edukacije bit će Državna škola za javnu upravu iz Zagreba. Cilj edukacije je dobiti uvid i informacije o državnim potporama u kontekstu korištenja ESI fondova, davateljima državnih potpora, kategorijama i instrumentima državnih potpora i sl.
Tko se može prijaviti: Regionalni koordinatori te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave.
 
Edukativna aktivnost 6
Naziv edukativne aktivnosti: Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi
Kratki opis: Izvođač edukacije bit će SUPERNA d.o.o. iz Zagreba. PORA će zajednički s regionalnim koordinatorom REDEOM Agencijom za razvoj Međimurske županije organizirati šestodnevnu edukaciju; edukacija će se tri dana provoditi u Koprivnici, a sljedeća tri dana u Čakovcu. Navedenu edukaciju regionalni koordinator organizira za jačanje vlastitih kapaciteta kao i kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije s ciljem što bolje pripremljenosti za apliciranje na strukturne fondove i kohezijski fond, kako bi kroz što više konkretnih primjera dobili osnovna znanja u ovom području.
Tko se može prijaviti: Regionalni koordinator te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije.                                                                                            
 
Edukativna aktivnost 7
Naziv edukativne aktivnosti: Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva
Kratki opis: Izvođač edukacije bit će PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. U okviru navedene aktivnosti PORA će samostalno provesti tri jednodnevne edukacije o EU fondovima. Cilj edukacije je jačanje kapaciteta te edukacija predstavnika privatnog sektora s područja KKŽ o mogućnostima pripreme projekata za kandidiranje na ESI fondove, kao i edukacija o provedbi projekata sufinanciranih u okviru ESI fondova.
Tko se može prijaviti: Predstavnici privatnog sektora (poduzetnici) s područja Koprivničko-križevačke županije.
 
Edukativna aktivnost 8
Naziv edukativne aktivnosti: Individualne projektne radionice
Kratki opis: Izvođač edukacije će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Cilj individualnih projektnih radionica je direktan individualni rad s potencijalnim prijaviteljima projekata s područja Koprivničko-križevačke županije na ESI fondove te pružanje stručne i tehničke pomoći u pripremi projekata i njihovom kandidiranju na ESI fondove.
Tko se može prijaviti: Predstavnici javnog i civilnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije (jedinice lokalne i regionalne samouprave, institucije te organizacije civilnog društva).


Edukacije i radionice u organizaciji Razvojne agencije Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja