hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije (Upravljanje projektnim ciklusom - Project cycle management)

Kratki opis: Izvođač edukacije će biti PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Spomenuta aktivnost će se provoditi putem projektnih radionica i klinika kroz koje će PORA kao regionalni koordinator pružiti JLS-ima stručnu podršku i koordinaciju u pripremi projekata kako bi u trenutku objave javnih poziva bila spremna i pripremljena projektna dokumentacija. Očekivani rezultati i predviđeni učinci edukacije su jačanje ljudskih kapaciteta predstavnika JLS-a na području Koprivničko-križevačke županije za pripremu i provedbu EU projekata kao stvaranje preduvjeta za veću apsorpciju sredstava u nadolazećim
natječajima.
Tko se može prijaviti: Predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucije te javni sektor s područja Koprivničko-križevačke županije.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratki opis: Izvođač edukacije biti će Logička matrica d.o.o. iz Zagreba. PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja ugovoriti će provedbu dvodnevne edukacije, a cilj radionica je jačanje kapaciteta regionalnih koordinatora te jedinica lokalne i regionalne samouprave iz područja strateškog planiranja, te ukazivanje na važnosti strateškog planiranja, provedbe strateškog dokumenta, praćenja provedbe, povezivanje s proračunom, definiranje indikatora, kao i prepoznavanje rizika.
Tko se može prijaviti: Regionalni koordinatori te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave.


Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi

Kratki opis: Izvođač edukacije biti će Logička matrica d.o.o. iz Zagreba. PORA će zajednički s regionalnim koordinatorom REDEOM Agencijom za razvoj Međimurske županije ugovoriti četverodnevnu edukaciju, a edukacija će se dva dana provoditi u Koprivnici, a sljedeća dva dana u Čakovcu. Navedenu edukaciju Regionalni koordinator ugovara za jačanje vlastitih kapaciteta te kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave s ciljem što bolje pripremljenosti za apliciranje na strukturne i kohezijski fond kako bi putem što više konkretnih primjera dobili osnovna znanja u ovom području.
Tko se može prijaviti: Regionalni koordinatori te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije.


Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

Kratki opis: Izvođač edukacije biti će Logička matrica d.o.o. iz Zagreba. Pri prijavi infrastrukturnih projekta na snazi je nova građevinska regulativa i FIDIC pravila s kojima još nismo upoznati te nam je od strateškog značaja upoznati se sa zakonskim novostima i standardima ugovaranja javnih radova sukladno FIDIC pravilima. U tu svrhu će PORA ugovoriti navedenu edukaciju kako bi ojačali kapacitete kadrova koji preuzimaju sve značajniju i odgovorniju ulogu kod pripreme i prijave razvojnih projekata na strukturne i kohezijski fond.
Tko se može prijaviti: Regionalni koordinatori te predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije.


Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kratki opis: Izvođač edukacije biti će Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba. PORA će ugovoriti navedenu edukaciju putem koje će između ostaloga sudionici biti upoznati s računovodstvom projekta, financijskim planiranjem, praćenjem i izvještavanjem, a s ciljem jačanja kapaciteta regionalnih koordinatora te polaznika projektnih klinika kako bi im se ukazalo na važnost kvalitetnog planiranja troškova pri pripremi i razradi projekta s ciljembuduće uspješne provedbe EU projekata.
Tko se može prijaviti: Predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave s područja Koprivničko-križevačke županije, institucije te javni sektor.


Edukacija o EU fondovima za potrebe gospodarstva

Kratki opis: Izvođač edukacije biti će PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. U okviru navedene aktivnosti PORA će samostalno provesti dvije jednodnevne edukacije o EU fondovima te jednu projektnu kliniku.
Tko se može prijaviti: Predstavnici privatnog te javnog sektora s područja Koprivničko-križevačke županije.


Programi Europske unije

Kratki opis: Izvođač edukacije biti će PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja. Kroz navedenu aktivnost, PORA će provesti četiri jednodnevne edukacije o fondovima te dvije projektne klinike na temu Programi EU s ciljem upoznavanja predstavnika JL(R)S-a, institucija, javnog sektora te poduzetnika o nadolazećim EU fondovima, aktualnim natječajima te kroz projektne klinike razrađivati konkretne projektne ideje sukladno natječajnoj dokumentaciji.
Tko se može prijaviti: Predstavnici jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucije te javni sektor s područja Koprivničko-križevačke županije.

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja