hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Potpisan ugovor o EU sufinanciranju projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH

Potpisan ugovor o EU sufinanciranju projekta modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH
U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike jučer je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava za „Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH“ – METMONIC koji će realizirati Državni hidrometeorološki zavod.

Ugovor su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda Nataša Strelec Mahović.

Projekt METMONIC je ukupno vrijedan 343,9 milijuna kuna od čega je iz EU fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ osigurano 85% sufinanciranja ukupno prihvatljivih troškova.

Korisnik projekta je Državni hidrometeorološki zavod, a svrha projekta je unapređenje i modernizacija sustava upravljanja i mjerenja meteoroloških podataka kako bi se postigla učinkovita kontrola i praćenje atmosferskih, oceanskih i kopnenih bitnih klimatskih varijabli prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije i Okvirne konvencije Ujedinjenih Naroda o promjeni klime.

Cilj je modernizacija meteorološke mreže što će osigurati da 100% teritorija Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena. To će omogućiti bolje razumijevanje klimatskih promjena i na taj način pomoći u formulaciji odgovarajućih politika i mjera.

Provedba projekta rezultirat će modernizacijom postojeće motriteljske mreže što uključuje instalaciju novih postaja: 34 glavnih postaja, 139 klimatoloških postaja, 264 kišomjernih postaja, 6 meteoroloških radara, 2 visinske postaje te 5 meteorološko-oceanografskih plutača.

Navedenim se osigurava suvremena, kvalitetna i sveobuhvatna infrastruktura za 100% pokrivenosti teritorija Republike Hrvatske podacima koji omogućuju adekvatno praćenje vremena, klime i klimatskih promjena.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja