hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Poziv za prijavu projekata za predstavljanje u Europskom parlamentu u sklopu inicijative zastupnika u Europskom parlamentu „Neka zvijezde sjaje“

Poziv za prijavu projekata za predstavljanje u Europskom parlamentu u sklopu inicijative zastupnika u Europskom parlamentu „Neka zvijezde sjaje“

Inicijativa 'Neka zvijezde sjaje' pokrenuta je 30. kolovoza 2017. godine kao zajednička inicijativa devet zastupnika Europskog parlamenta (Hrvatske, Bugarske, Belgije, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Poljske, Rumunjske i Slovenije) s ciljem poticanja europskog zajedništva i solidarnosti te promicanja i povećanja vidljivosti rezultata kohezijske politike.

Pozivamo općine, gradove, županije i sve građane da ispune obrazac i prijave projekte financirane EU sredstvima koji su pozitivno utjecali na život u njihovim sredinama, pozitivno iznenadili svojim sadržajem ili na poseban način inspirirali nove poduzetničke pothvate i projekte.

Prijavljene projekte će ocijeniti, prema dolje opisanim kriterijima, posebno povjerenstvo sastavljeno od stručnjaka na području kohezijske politike i pet najboljih projekata bit će zvijezde inicijative devet zastupnika Europskog parlamenta „Neka zvijezde sjaje“. U lipnju 2018. predstavljat će Republiku Hrvatsku na konferenciji i izložbi u Europskom parlamentu te će ući u posebnu publikaciju Europskog parlamenta o EU projektima koji donose pozitivne promjene.

Glavna ideja inicijative „Neka zvijezde sjaje“ temelji se na jačanju komunikacije i vidljivosti dobrih i pozitivnih priča nastalih na temeljima europske solidarnosti i zajedništva. Vrijeme je da postanemo kreativniji i glasniji o rezultatima uspješnih projekata.

Kriteriji sudjelovanja:

• prijaviti se mogu uspješno provedeni projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su (su)financirani EU sredstvima;
• projekte mogu prijaviti općine, gradovi, županije i sami građani koji su prepoznali pozitivan utjecaj na razvoj lokalne zajednice i povećanje kvalitete života građana.

Kriteriji bodovanja:

• relevantnost/ciljevi (opći cilj, specifični ciljevi, ključne aktivnosti, ciljane skupine);
• učinkovitost – ostvarivanje rezultata uz razuman utrošak sredstava i vremena;
• djelotvornost – ostvareni mjerljivi rezultati;
• održivost i aktivnosti nadogradnje;
• inovativnost u pristupu rješavanju problema;
• mogućnost prenošenja projektnih aktivnosti u drugim lokalnim zajednicama;
• kvaliteta partnerstva u projektnom ciklusu (suradnja s poduzetnicima, organizacijama civilnog društva ili javnim tijelima na svim razinama).

Obrazac prijave je na OVOM linku.

Rok za predaju prijava je 01. prosinca 2017. godine.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Prijave se zaprimaju isključivo na popunjenom ELEKTRONSKOM OBRASCU.

Stručno povjerenstvo će do 10. prosinca ocijeniti pristigle prijave i odabrati 5 najkvalitetnijih primjera dobre prakse provedenih EU projekata.

Pobjednike ćemo predstaviti na konferenciji „Dobro upravljanje lokalnim jedinicama“ koja će se održati 15. prosinca 2017. godine u Zagrebu u hotelu Westin od 10h-13h.

Predstavnici timova odabranih projekata imat će priliku predstaviti projekte na izložbi i konferenciji u Bruxellesu koja će se održati u lipnju 2018., a za tu priliku tiskat će se i posebna knjiga o najboljim europskim projektima u kojoj će biti predstavljeni i naši odabrani projekti.

 

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja