hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Poziv za prijavu stručnjaka: Strukturni dijalog u okviru ESI fondova

Poziv za prijavu stručnjaka: Strukturni dijalog u okviru ESI fondova
Europska komisija raspisala je poziv organizacijama da se pridruže partnerskoj skupini stručnjaka u skupini za Strukturni dijalog o europskim strukturnim i investicijskim fondovima.

Skupina stručnjaka trenutačno se sastoji od 52 organizacije članice i 2 promatrača, a koji su izabrani i imenovani nakon javnog poziva za prijavu stručnjaka pokrenutog u srpnju 2014. godine.  Ukupni broj organizacija članica u skupini je 60.

Cilj ovog poziva je dopuniti broj organizacija članica do maksimalnog broja od 60 članica.

Skupina ima sljedeće zadaće:
  • podupirati rad Komisije u pogledu razvoja kohezijske politike, politike ruralnog razvoja, zajedničke ribarstvene politike i integrirane pomorske politike u različitim područjima stručnosti,
  • pomagati Komisiji oko pitanja koja se odnose na provedbu potpora iz ESI fondova,
  • pratiti razvoj politika u polju partnerstva i upravljanja na više razina,
  • razmjenjivati iskustava i primjere dobre prakse.

Tko se može prijaviti?
Poziv za podnošenje prijava je otvoren krovnim organizacijama utemeljenim na europskoj razini, a koje predstavljaju partnere iz država članica, odnosno:
  • udrugama koje predstavljaju regionalne, lokalne, urbane i druge javne vlasti,
  • gospodarskim i socijalnim partnerima,
  • tijelima koja predstavljaju civilno društvo  kao što su partneri za okoliš, nevladine organizacije te tijela nadležna za promicanje društvene uključenosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

Organizacije koje se mogu kandidirati na ovom pozivu moraju biti osnovane prije 31. prosinca 2014. i upisane u Registar transparentnosti.

Za više informacija o zadacima skupine, prihvatljivosti kandidata i kriterijima za izbor pogledajte Napomenu uz poziv za podnošenje prijava i Odluku Komisije C (2014) 4175.
 
Kako se prijaviti?
Prijave moraju biti napisane na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku i poslane online najkasnije do 14. rujna 2015. Stručnjaci koje organizacije predlažu moraju biti u stanju komunicirati na barem jednom od navedenih jezika.
 
Za više informacija molimo posjetite:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2015/07/now-open-call-for-experts-structured-dialogue-under-esi-funds-deadline-14-september-2015
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja