hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Predstavljeni rezultati projekta IPA 2012 „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini„

Predstavljeni rezultati projekta IPA 2012 „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini„
U Zagrebu su 28. rujna 2017. g. predstavljeni rezultati projekta „Podrška unaprjeđenju i daljnjem jačanju sustava izobrazbe za europske strukturne i investicijske fondove na regionalnoj i lokalnoj razini“ koji se financira sredstvima IPA 2012 programa Europske unije, a koji su proveli Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,  uz tehničku pomoć zajednice Projekt jednako razvoj d.o.o., Algebra d.o.o. i Pučko otvoreno učilište Algebra. Konferenciju je otvorila Ana Odak, pomoćnica ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Među ostalim rezultatima projekta, predstavljena je analiza trenutačnih apsorpcijskih kapaciteta dionika za pripremu i provedbu projekata financiranih ESI fondovima. Istraživanju se odazvalo 488 organizacija odnosno oko 32 % upitanih korisnika europskih fondova i jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Na temelju provedene analize identificirane su ključne prepreke s kojima se dionici suočavaju pri identificiranju, pripremi, prijavi i provedbi razvojnih projekata.
 
3,38 je prosječna razina informiranosti (od 1 do 5) u organizacijama o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova, a stupanj informiranosti ravnomjerno je iskazan u svim županijama Republike Hrvatske. Među ključnim rezultatima analiza ističe se da čak 98 % organizacija planira prijaviti EU projekte i putem EU fondova financirati svoje razvojne projekte, od čega njih 88 % u idućih godinu dana. Značajan broj organizacija, njih 55 % oslanja se pri tomu na konzultantske usluge u pripremi i provedbi EU projekata.
 
Najznačajnije prepreke u pripremi ili provedbi infrastrukturnih projekata koje su korisnici istaknuli koje su do sada imali su neriješeni vlasnički odnosi na zemljištima, proces upravljanja imovinom na državnoj razini, proces otkupa zemljišta i proces dobivanja dozvola. Kao 3 najznačajnije prepreke u provedbi EU projekata, korisnici EU projekata identificirali su opsežnu administraciju projekta, postupke nabave na projektima i izazov financijskog upravljanja u projektima.
 
S obzirom da je 2,5 iskaz samoprocjene prosječnog vlastitog administrativnog i financijskog kapaciteta organizacija za korištenje sredstava EU fondova (skala od 1 do 5), glavna područja koja organizacije smatraju da je potrebno unaprijediti za uvećanje apsorpcijskog kapaciteta EU fondova su ljudski resursi, financijski kapacitet te faktori vezani uz sustav EU fondova općenito (institucionalni okvir, pravila, procedure i praksa pripreme i provedbe projekata).
 
Istraživanje je također pokazalo da u RH prosječno 1,8 radno mjesto, odnosno 1,8 djelatnika po organizaciji, nedostaje na poslovima vezanima uz EU fondove, što pokazuje da je područje EU fondova i projekata i dalje u porastu na tržištu rada, te se kompetencije koje se povezuju s područje EU fondova zaista visoko tražene u svim županijama u RH.
 
Temeljem rezultata analize potreba za područjima u kojima valja uvećati znanje i apsorpcijski kapacitet EU fondova, kroz predstavljeni projekt ukupno je educirano 49 budućih trenera iz organizacija regionalnih koordinatora. Treninzi su trajali po 5 dana, a održali su se u Zagrebu i Splitu. Treninzi trenera provedeni su u osam modula, a bavili su se temama: prezentacijske vještine i priprema trenera; strateško planiranje; sustav EU financiranja i programi teritorijalne suradnje; mogućnosti financiranja i primjeri natječaja; osnove izrada proračuna projekta i financijsko planiranje; osnove državnih potpora i obveze korisnika EU fondova; upravljanje proračunom projekta i izvješćivanje te planiranje i upravljanje postupcima javne nabave. Za potrebe trenera kreiran je priručnik „ESI fondovi za korisnike na regionalnoj i lokalnoj razini“ te brošure pojedinih modula priručnika.
 
Projektom je dodatno educirano preko 130 zaposlenika organizacija na regionalnoj i lokalnoj razini kroz trodnevnu edukaciju u 5 gradova (Osijek, Zagreb, Crikvenica, Split, Zadar) te je distribuiran „Priručnik ESI fondovi za korisnike na regionalnoj i lokalnoj razini“. Priručnik ESI fondovi može se tiskati kao cjelina ili se može tiskati jedan od šest modula, ovisno što koordinatori žele koristiti. Izrađene su brošure programa edukacija te su materijali za daljnje održavanje treninga spremni za distribuciju regionalnim koordinatorima.
 
Provedbom svih projektnih aktivnosti sustav izobrazbe na regionalnoj i lokalnoj razini je dodatno osnažen, podignuta je razina informiranosti i znanja potencijalnih prijavitelja na projekte na regionalnoj i lokalnoj razini, a dugoročni očekivani rezultat je veći broj prijavljenih projekata i veći iznos iskorištenih EU sredstava na regionalnoj i lokalnoj razini.

 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja