hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Predstavljeno 87 projektnih ideja za slabije razvijena područja Hrvatske, prihvatljivih za financiranje iz EU fondova

Predstavljeno 87 projektnih ideja za slabije razvijena područja Hrvatske, prihvatljivih za financiranje iz EU fondova
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj predstavili su danas u Zagrebu glavne rezultate projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova EU: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja RH“. Projekt je trajao 15 mjeseci, a s provedbom je započeo u kolovozu 2013. Cilj je bio povećati administrativne kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave za privlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU, s naglaskom na slabije razvijena područja Hrvatske. Za vrijeme trajanja projekta prikupljeno je 87 projektnih ideja, različitog stupnja pripremljenosti, ukupne procijenjene vrijednosti od 1,7 milijardi kuna koje su registrirane u tzv. Katalogu projektnih ideja.

Predstavljajući rezultate projekta, Branko Grčić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja je istaknuo: „Nova radna mjesta su jedan od najvažnijih kriterija uspješnog korištenja EU sredstava. Novcem iz EU fondova želimo financirati projekte koji će donijeti rast, unaprijediti život svih naših građana i potaknuti razvoj manje razvijenih sredina. Europska komisija je prošlog tjedna usvojila naš Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ i sada nema više nijedne prepreke za korištenje 6,881 milijarde eura. Osigurali smo i sufinanciranje projekata, a ovim i sličnim programima pomažemo stvaranje zalihe projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova. Mogu najaviti da krećemo i s aktivnostima stvaranja zalihe projektnih ideja na otocima.“

Sandra Vlašić, predstojnica Ureda UNDP-a u Hrvatskoj rekla je kako je za kvalitetan razvoj potrebna vizija i jasan fokus prema cilju, dakle pametna specijalizacija temeljena na raspoloživim resursima, prednostima i potrebama zajednice, ali sa integriranim pristupom koji prelazi granice jednog projekta jedne općine ili grada.

 „Ovim projektom pokazali smo koliko je važno okrupnjavanje projektnih ideja u razvojne pakete uz participatoran pristup koji uključuje dijalog i suradnju svih sektora, uključuje potrebe poduzetnika te jača znanje i vještine ljudskih kapaciteta u zajednici“, naglasila je Vlašić.

Konkretno, riječ je o 35 projektnih ideja u Sisačko-moslavačkoj županiji, 36 u Ličko-senjskoj i 16 u Karlovačkoj županiji s potencijalno značajnim učinkom na razvoj navedenih županija, a koje su usklađene s postojećim lokalnim, regionalnim i nacionalnim programskim i strateškim dokumentima, kao i važećim propisima Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. Za 19 projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti od 552 milijuna kuna izrađena je dodatna dokumentacija; predstudije izvodljivosti i prema potrebi, idejna rješenja, glavni projekti i ostala dokumentacija potrebna za daljnju razradu projekata. 

Većina prikupljenih ideja odnosi se na zaštitu okoliša i promicanje učinkovitosti resursa (mjere za vodovode, odvodnju i pročišćavanje) te promicanje socijalnog isključivanja i borbu protiv siromaštva (podrška gospodarskoj obnovi zapostavljenih gradskih i ruralnih zajednica te podrška razvoju infrastrukture za brigu o djeci, starijima i dugoročnu skrb). Projektne ideje usmjerene na razvoj poduzetništva i poticanje zapošljavanja, najvećim dijelom odnose se na turizam i drvno-prerađivačku industriju budući da je riječ o županijama u kojima je uslijed ratnih razaranja, komunalna infrastruktura slabije razvijena, a demografska situacija izrazito nepovoljna.

Kvalitetna priprema projekata već je dugi niz godina glavni problem u slabije razvijenim područjima Hrvatske te je stoga više od 270 osoba educirano o mogućnostima korištenja Strukturnih i investicijskih fondova EU kroz radionice  i seminare općeg i specijaliziranog tipa. Također, dokumentirana je metodologija za participativni razvoj projektnih ideja budući da niz nepovezanih projekata, bez uključivanja predstavnika svih sektora koji su dio regionalnog razvoja, može u značajnoj mjeri povećati troškove investiranja, a bez pronalaska održivog i učinkovitog rješenja za postojeće probleme lokalne zajednice. Kao primjer ovakve vrste pristupa ističe se razvoj projektnog paketa „Velebitske inicijative – VIN“ usmjerenog na avanturistički turizam i poljoprivredu. Ujedno je riječ o dobroj platformi za razmjenu i zajedničko učenje svih dionika o mogućnostima razvoja projekata i njihovo potencijalno povezivanje. Razvoj integriranih projektnih cjelina korištenjem participativne metode ujedno je jedan je od značajnih doprinosa ovoga projekta jačanju kapaciteta lokalnih i regionalnih dionika za planiranje budućih projekata.

U sklopu ovog projekta, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) pripremio je i Strateške smjernice koje ističu važnost analize komparativnih prednosti za sve tri uključene županije kako bi se odredio manji broj prioriteta za investiranje, a koji mogu biti generatori općeg gospodarskog i društvenog razvoja.

U pripremi novih razvojnih strategija za razdoblje od 2015. do 2020. potrebni su dodatni napori kako bi se identificirala prioritetna područja s potencijalom podizanja kvalitete života kroz zapošljavanje, povećanje prihoda i veću dostupnost socijalnih usluga, a kojima je dostupna i potrebna potpora iz europskih fondova“, rekao je Nenad Kocmur, voditelj projekta.

Dugoročna vizija s jasnim fokusom na razvojne prioritete temeljena na iscrpnoj analizi mogućnosti osnova je buduće uspješne pripreme i provedbe projekata na lokalnoj razini. Temeljito planiranje projekata i jasno određivanje prioriteta, usklađenost projekata s ostalim projektima unutar istog prioritetnog područja, odnosno mjera, uključivanje privatnog sektora u planiranje ulaganja iz javnog sektora te bolja edukacija o upravljanju projektima, kao i zadržavanje kvalitetnih kadrova, preporuke su projektnog tima UNDP-a za uspješniju realizaciju budućih razvojnih projekata na lokalnoj razini.

Osam godina programa Lokalnog razvoja UNDP-a
Ovime je ujedno, nakon osam godina službeno s radom završio i program Lokalnog razvoja UNDP-a. U tom razdoblju, UNDP je proveo cijeli niz programa i projekata socijalnog i gospodarskog oporavka i razvitka slabije razvijenih krajeva Hrvatske: Banovine i Korduna, Like i dalmatinskog zaleđa te Istočne Slavonije – Podunavlja, a ukupna vrijednost investicija iznosila je 33 milijuna dolara.

U skladu s procesom pristupanja Hrvatske EU, program je pomagao ruralnim i manje razvijenim područjima u Hrvatskoj u prilagodbi na kohezijske politike EU, s naglaskom na zajednički poljoprivredni, regionalni i ruralni razvoj politike i srodne financijske instrumente (europske strukturne i investicijske fondove). Konkretno, aktivnosti su bile usmjerene na razvoj ruralnog gospodarstva, pružanje socijalnih usluga s naglaskom na potrebe starijih osoba, povratnika i marginaliziranih grupa, obnovu ciljane osnovne komunalne infrastrukture, jačanje kapaciteta lokalnih vlasti potrebnih za iskorištavanje sredstava EU, pomoć pri prilagodbi EU politike ruralnog razvoja; jačanje konkurentnosti malih poljoprivrednih gospodarstava, uvođenje LEADER pristupa i promicanje zaštite okoliša i korištenja obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima kroz vođenje participativnih procesa osnivanja LAG-ova (lokalne akcijske grupe ) u dalmatinskim ruralnim područjima. Također, pripremljen je i niz projektnih prijedloga s cjelovitom tehničkom dokumentacijom, za razvojne projekte u odabranim jedinicama lokalne samouprave.

Ovdje možete preuzeti prezentacije s ovog događaja:
1. Predstavljanje rezultata projekta
2. Velebitska inicijativa
3. Mogućnosti za županije, gradove i općine
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja