hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Prijamni centar Repušnica - Moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje

Prijamni centar Repušnica - Moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje
Što projekt čini uspješnim?
Projektom se značajno poboljšala turistička ponuda u Moslavini odnosno području Lokalne akcijske grupe „Moslavina“ (LAG Moslavina) i to razvojem nove infrastrukture te integracijom nove i postojeće turističke usluge. Projektom su značajno podignuti kapaciteti lokalnih dionika (javnih i privatnih) za razvoj turizma i uspostavljena je suradnja na umrežavanju raznih turističkih ponuda između potpornih institucija i pružatelja turističkih usluga, što će dodatno profitirati razvoj turizma i poduzetništva u cjelini u Moslavini, ali i na širem području osobito području LAG-a Moslavina. Prijamni centar Repušnica je zaživio te prima posjetitelje iz svih dijelova svijeta, a u prvih 10 mjeseci nakon provedbe projekta organizirano je više raznih javnih događaja i manifestacija.
 
Koja je koristi koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?
Projekt je dao doprinos razvoju održivog kontinentalnog poduzetništva u turizmu i prosperiteta u Moslavini odnosno cjelokupnom području LAG-a Moslavina koje se proteže kroz 3 županije: Sisačko-moslavačku županiju, Bjelovarsko-bilogorsku i Zagrebačku županija. Projektom je potaknuto otvaranje novih turističko orijentiranih poduzeća te su postavljeni uvjeti za razvoj poljoprivrednih tradicionalnih proizvoda koji su osobito zanimljivi turistima. Posljedično,  Grad Kutina se uključio u županijski projekt „Kupujmo lokalno“ te je u Kutini otvorena trgovina „Pun ceker – kupujmo lokalno“ na čijim su policama isključivo proizvodi iz Sisačko-moslavačke županije, s ciljem promocije obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i lokalnih obrtnika, kojima se na ovaj način osigurava pomoć pri prodaji i distribuciji.
 
Projekt je dobar primjer na koji način je moguće potaknuti razvoj kontinentalnog turizma i poduzetništva u krajevima koji imaju velike turističke i gospodarske potencijale, ali nisu razvijeni i nemaju uvjete za formiranje nove turističke ponude te marketinška znanja i mogućnosti za plasiranje iste na tržište.
  
Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Da. Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA  d.o.o.
 
Lokacija provedbe projekta: Repušnica (Park prirode Lonjsko polje)
 
Nositelji/partneri na projektu: 
Nositelj:  Grad Kutina
Partneri: Turistička zajednica grada Kutine, Lokalna akcijska grupa „Moslavina“ (LAG Moslavina)
Suradnici:  Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Grad Popovača, Općina Velika Ludina 

Datum početka i završetka projekta: 17.06.2014. - 16.12.2015.
Ukupna vrijednost projekta: 5.240.000,00 HRK (691.569,96 EUR)
Iznos odobrenih sredstva iz EU fondova: 4.450.000,00 HRK (587.834,47 EUR)
Iznos nacionalnog sufinanciranja: 778.016,25 HRK (103.735,50 EUR)

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je razvoj konkurentne, integrirane i obogaćene turističke ponude kroz iskorištavanje i ujedinjavanje turističkih potencijala i atrakcija Lonjskog polja i Moslavine.
Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta)?
Unaprijeđena je i uspostavljena nova javna turistička infrastruktura
  • Izgrađen je i opremljen Prijamni centar Repušnica
  • uspostavljeno je 6 novih staza (pješačke, biciklističke, konjičke i vodene staze unutar i van Parka prirode)
  • uređena su 2 izletišta unutar Parka prirode Lonjsko polje (Vrbačinec i Čeprlin)
Poboljšane su poduzetničke i marketinške vještine potencijalnih i postojećih pružatelja usluga odnosno turističkog sektora
  • održane su multimodalne radionice poslovnih vještina za poduzetnike
  • provedeno je poslovno savjetovanje i izrada priručnika za pokretanje poslovanja
  • provedena je obuka za certificirane vodiče u Parku prirode
Razvijena je i dobro promovirana integrirana ponuda Moslavine i Parka prirode Lonjsko polje
  • pripremljeni su i verificirani marketinška strategija i akcijski plan
  • izrađeni su novi izvorni suveniri
  • izrađene su marketinške publikacije - itinerari, promo videa i slično 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja