hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Edukacije i radionice za 2015. godinu

 

Program Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova EU
 
RASPORED EDUKACIJA
 

RB Naziv edukacije Opis Publika
1 Vještine upravljanja projektom – Project Management Svrha edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata sufinanciranih EU fondovima s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima uz posebni osvrt na usvojene procedure unutar Primorsko-goranske županije. Zaposlenici JLP(R)S
2 Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Ova edukacija će upoznati polaznike s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole kao i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način. Zaposlenici JLP(R)S
3 Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata. Zaposlenici JLP(R)S
4 Izrada studija predizvedivosti/studija izvedivosti/analiza troškova i koristi Namjena edukacije je steći stručna znanja za izradu cost/benefit analiza, te studija predizvedivosti i izvedivosti u kontekstu pripreme projekata za sufinanciranje EU fondovima.
 
Zaposlenici regionalnog koordinatora
5 Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Cilj edukacije je Upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata. Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
6 Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Namjena edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje izradu projektnih prijedloga, plana aktivnosti, proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
 
Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
7 Vještine upravljanja projektom – Project Management Svrha edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata sufinanciranih EU fondovima s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima uz posebni osvrt na usvojene procedure unutar Primorsko-goranske županije. Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
8 Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Ova edukacija će upoznati polaznike s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole kao i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.
 
Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
9 Državne potpore i Europski strukturni i investicijski fondovi Cilj edukacije je upoznati polaznike o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore. Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
10 Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020. Cilj edukacije je  upoznavanje polaznika s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014.-2020.
 
Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
11 Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Namjena edukacije je osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje izradu projektnih prijedloga, plana aktivnosti, proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.
 
Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
12 Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i (operativne) programe za razdoblje 2014.-2020. Cilj edukacije je  upoznavanje polaznika s dostupnim mogućnostima financiranja za razdoblje 2014.-2020.
 
Zaposlenici JLP(R)S
13 Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata.
 
Zaposlenici JLP(R)S, ustanova, trgovačkih društava te drugih javnih tijela i potpornih institucija
14 Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata.
 
Zaposlenici JLP(R)S
15 Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata.
 
Zaposlenici JLP(R)S
16 Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata Cilj edukacije je upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata.
 
Zaposlenici JLP(R)S

Edukacije i radionice u organizaciji Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima tijekom 2014. godine možete vidjeti ovdje.
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja