hr en

Prilagodba pristupačnosti A A

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima - Edukacije i radionice tijekom 2014. godine

Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj

Kratki opis: Educirati polaznike o primjenama modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena regionalnom koordinatoru, svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.


EU fondovi za potrebe gospodarstva

Kratki opis: Steći znanja vezano uz mogućnosti financiranja projekata gospodarskih subjekata sredstvima EU fondova, te vezano uz način pripreme i provedbe projekata s posebnim naglaskom na potrebe malih i srednjih poduzeća s područja Primorsko-goranske županije.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena gospodarskom sektoru (poseban naglasak na mala i srednja poduzeća sa sjedištem u dva različita područja Primorsko-goranske županije: obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar)). Poziv za sudjelovanje uputiti će se i JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama s navedenih područja.


Državne potpore i EU fondovi

Kratki opis: Upoznati polaznike o načinima i oblicima pomoći kroz državne potpore.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena regionalnom koordinatoru te svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije, ali će se poziv za sudjelovanje uputiti i JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama kao i gospodarskom sektoru (poseban naglasak na mala i srednja poduzeća sa sjedištem u Primorsko-goranskoj županiji).


Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Kratki opis: Upoznati polaznike s razvojem sustava financijskog upravljanja i kontrole kao i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se sustav dalje razvijao, u cilju poboljšanja financijskog upravljanja i odlučivanja radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna te obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena regionalnom koordinatoru te svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije, ali će se poziv za sudjelovanje uputiti i JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama kao i gospodarskom sektoru.


Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova

Kratki opis: Pružiti osnovne informacije o uvjetima vidljivosti koje pred korisnike sredstava postavlja Europska komisija s posebnim naglaskom na Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama podijeljenima u dva različita područja Primorsko-goranske županije: obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar). Poziv na sudjelovanje biti će proslijeđen i svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.
 

Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije

Kratki opis: Osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata u kontekstu EU fondova, što uključuje izradu projektnih prijedloga, plana aktivnosti, proračuna projektnog prijedloga te pregled natječajnih procedura.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama podijeljenima u obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar) Primorsko-goranske županije. Poziv na sudjelovanje bit će proslijeđen i svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.


Izrada studija predizvodljivosti/studija izvodljivosti/analiza troškova i koristi

Kratki opis: Steći stručna znanja za izradu cost/benefit analiza, te studija predizvedivosti i izvedivosti u kontekstu pripreme projekata za sufinanciranje EU fondovima.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena regionalnom koordinatoru te svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije, ali će se poziv za sudjelovanje uputiti i JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama kao i gospodarskom sektoru.


Vještine upravljanja projektom – Project management

Kratki opis: Osposobiti polaznike za samostalnu pripremu projekata sufinanciranih EU fondovima s posebnim naglaskom na upravljanje projektnim ciklusom, vremensko planiranje, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje nepravilnostima, upravljanje rizicima uz posebni osvrt na usvojene procedure unutar Primorsko-goranske županije.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama podijeljenima u obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar) Primorsko-goranske županije. Poziv na sudjelovanje bit će proslijeđen i svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.


Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Kratki opis: Upoznati polaznike s načinima i oblicima strateškog planiranja kao osnovice za pripremu projekata koja obuhvaća metode i alate za izradu razvojnih dokumenata.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama podijeljenima u obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar) Primorsko-goranske županije. Poziv na sudjelovanje bit će proslijeđen i svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.


Programi Europske unije

Kratki opis: Upoznati polaznike s načinom pristupanja i sudjelovanja u Programima Unije te predstavljanje Programa Unije u kojima Republika Hrvatska sudjeluje.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama podijeljenima u dva različita područja Primorsko-goranske županije: obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar). Poziv na sudjelovanje biti će proslijeđen i svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.


Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova

Kratki opis: Upoznati polaznike s načelima, metodama i primjenom javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Tko se može prijaviti? Edukacija je namijenjena JLS te drugim javnim tijelima, ustanovama, razvojnim centrima i agencijama podijeljenima u obalni dio (Primorje i otoci) te kontinentalni dio (Gorski-kotar) Primorsko-goranske županije. Poziv na sudjelovanje bit će proslijeđen i svim upravnim odjelima te ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Primorsko-goranske županije.
 
type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Važni dokumenti

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Odbor za praćenje

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Popisi operacija

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-img;dblclick=edit;

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-title;dblclick=edit;Pregled natječaja

type=item;module=blocks;parent=parent;id=front-block-contest-text;dblclick=edit;

Mogućnost jednostavnog pretraživanja svih natječaja